+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Fiilimsiler ile ilgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fiilimsiler ile ilgili Bilgi
  ya anlatın şunu bana lütfen 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Aslında fiil oldukları halde cümle içinde çekimli halde bulunmayan, fiile benzeyen, ama fiillerin görevini yapmayan kelimelere FİİLİMSİ denir.
  Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar cümlecik vardır. Çünkü her fiilimsi bir yan cümlecik oluşturur. Çekimli fiilin bulunduğu gruptaki kelimeler temel cümleciği meydana getirirler.
  Fiilimsiler: a) İsim - fiil b) Sıfat - fiil c) Bağ - fiil olmak üzere üçe ayrılır.

  1. İsim - Fiiler: Fiil kök ve gövdelerine eklenen "-me, -mek, -iş" ekleri sonucu meydana gelirler. Fiillerin isim gibi kullanılabilen şekilleridir. İsim - fiiller; hem bir eylemin adı oldukları için isim, hem de özne, nesne, tümleç aldıkları için fiil olan kelimelerdir.
  Çalışmak zorundayım.
  Bütün sorunları anlaşma yoluyla çözebiliriz.
  2. Sıfat - Fiiler: Varlıkları niteledikleri için sofat, yan cümlecik kurdukları için de fiil sayılan kelimelerdir.
  Sıfat - fiil türeten ekler: "-en, -er, --acak, -miş, -dik, -esi " gibi
  Çalışkan insandan zarar gelmez.
  Olacak işin peşinden koşulur.
  Geçmiş günlerimi çok arıyorum.
  3. Bağ - Fiiler: Birleşik bir cümlede iki cümleyi bağladıkları için bağlaç; özne, nesne, tümleç aldıkları için fiil sayılan kelimelerdir. Bağ fiillere "ulaç" da denir. Çekim ekleri almazlar. Cümlede zarf olarak kullanılırlar.
  Bağ fiiller şu eklerle türerler: "-ip, -arak, -ınca, -ma, -ken, -dan, -dıkça, -dikçe "
  Canım sağ oldukça hiçbir şey beni yıldıramaz.
  İşe gireli gece gündüz çalışıyorum.
  Sen gelince ben giderim. [][][]
+ Yorum Gönder


fiilimsiler hakkında bilgi