+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Karara itiraz dilekçe örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Karara itiraz dilekçe örneği
  yargıtay 3.hukuk mahkemesinin verdiği karara göre nafaka davasına itiraz edebilirmiyim.
  karara itiraz dilekçe örneği verebilirseniz çok yardımınız olacaktır. saygılarımla. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Dosya Esas: /…
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  MANİSA
  İHTİYATİ TEDBİRE
  İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  KARŞI TARAF : Adı ve Soyadı
  Adres
  TALEP KONUSU : İhtiyati tedbir kararına itiraz istemi
  AÇIKLAMALAR :
  1- manisa Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 2007/… Esas Değişik İş, 2007/… Karar Değişik İş sayılı kararı ile ihtiyati tedbir kararı verilmiş, bu karar çerçevesinde sahibi bulunduğum 24 AZ … plakalı aracın trafik tescil kaydına ihtiyati tedbir konulmuş ve araç otoparka çekilmiştir.
  2- Oysa söz konusu araç işyerimin hacimli büyük eşyaların taşımasında kullandığı tek araçtır. Aracın trafik tescil kaydına ihtiyati tedbir konulması değil de otoparka çekilmesi mağduriyetimize neden olmaktadır. Gerekiyorsa mahkemenizce uygun görülecek teminat mukabilinde aracın tarafımıza teslim edilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 108 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkemenizce uygun görülecek teminat mukabilinde manisa Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 2007/… esas, 2007/… karar sayılı ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  İhtiyati tedbir kararına itiraz eden
  Adı ve Soyadı
  İmza
+ Yorum Gönder


karara itiraz dilekçesi örneği,  sulh ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi örneği,  mahkeme kararına itiraz dilekçesi örneği,  koruma kararına itiraz dilekçe örneği,  koruma kararına itiraz dilekçesi örneği,  mahkeme itiraz dilekçesi örneği