+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda brucella hastalığı hakkında bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  brucella hastalığı hakkında bilgiler
  iki buçuk yaşındaki kızımda BRUCELLA AGG COOMS testi yaptırdık sonuç 1 160 pozitif çıktı.belirtilerin hiçbiri bulunmuyor bronşiti olduğu için kışın bir haftalık süren ateşle beraber boğaz ağrısı oluyor ama kışın sürekli rahatsızlanıyor.özellikle belirtmek istediğim kızım peyniryoğurt gibi bulaşacak şeyleri tüketmiyor.pastorize edilmiş süt kullanıyorum bulunduğum yerdeki doktorlardan detaylı şey öğrenemedim lütfen ama lütfen bana yardımcı olurmusunuz ne yapacağımı bilmiyorum.şimdiden teşekkür ediyorum.saygılar 2. Mine
  Devamlı Üye

  Bruselloz brusella tedavisi

  bruselloz brusella tedavisi : Antibakteriyel ilaçlarla tedavi semptomların süresini azaltır ve komplikasyon riskini düşürür. Nüksleri önlemek için tedavi uzun süreli uygulanır.

  • En etkin ilaç grubu tetrasiklinlerdir. Uzun yarı ömrü ve GİS yan etkilerinin azlığı nedeniyle doksisiklin tercih edilir. Tekli tedavide altı haftalık tedavi sonrası nüks %10 kadardır. Nüks direnç gelişmesine değil, yetersiz dozaj, yetersiz süre ve hastanın uyum eksikliğine bağlanmaktadır.

  • Bunun için genellikle bir aminoglikozid (streptomisin) tedaviye eklenir. Önerilen tedavi doksisiklin (veya minosiklin) 4-6 hafta boyunca 100 mg 12 saatlik aralarla + streptomisin günde 1 gr 1-2 haftadır. Gentamsin 5 mg/kg IM veya IV, 8 saat arayla üç eşit doz da uygulanabilir).

  • Tetrasiklinler diş lekeleri nedeni ile 8 yaş altı gruba veya hamilelere önerilmez.

  Diğer seçenekler:
  • Trimetoprim-sülfametoksazol, fort tablet şeklinde (yani 160 mg TMP + 800 mg SMX) 12 saatlik aralarla ağızdan 4-6 hafta. Nüks riski çok yüksektir.

  • Rifampin tek başına hayır, ama doksisiklinle birlikte (15 mg/kg PO günde tek doz) 45 gün süreli.

  • Florokinolonlar (siprofloksasin, ofloksasin, pefloksasin, norfloksasin) in vitro olarak brusellalara etkindir, ancak bakteriyostatik olup tek başlarına verildiklerinde nüks yüksektir. Nadir de olsa direnç de söz konusudur.

  • Menenjit ve kalp tututlumlarında sorun daha fazladır. Üzerinde anlaşılmış bir protokol olmamasına karşın önerilen, hastanın yanıtını da göz önünde tutarak standart kombinasyon tedavisinin bir kaç ay uygulanmasıdır.

  Korunma
  İnsan için esas korunma hayvanların bu hastalıktan korunmasıdır. Vahşi doğada da bu hastalık olmasına karşın insanlara bulaşta önemli bir rol oynamaz. Sığırlarda B.abortus suş 19, koyun ve keçilerde B.melitensis Rev-1 suşu aşılamada kullanılmaktadır.

  Aşı suşları atenue olup enjektörle deri yaralanması veya konjunktiva yoluyla insana bulaşı hastalığa neden olabilmektedir. Hastalığın endemik olduğu bölgelerde süt ve süt ürünlerinin pastörizasyonu mutlak gereklidir.

  kaynak
+ Yorum Gönder


brucella agg