+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Dil ile ilgili özdeyişler Dille ilgili özdeyiş Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dil ile ilgili özdeyişler Dille ilgili özdeyiş
  açın lütfen mumuhahahahahahhahahahahhahaahhahahahahaha 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  “En iyi savunma yöntemi saldırıdır Bu durumda dil alanında türemiş yabancılıklara saldıralım ağacı bir kez silkeleyelim : Görelim hangi çürükler düşecek kalan sağlamlar bakalım ne kadardır? Dökülmeyenler özleri ve arınmışları bulununcaya dek biraz daha işe yarayabilir geçici olarak!”

  Dil ile ilgili özdeyiş
  “Türk Dilinin özleştirilmesi varsıllaştırılıp kamuoyuna bunların benimsetilmesi için bütün yayın araçlarından yararlanmalıyız Her aydın hangi konuda olursa olsun yazarken buna özen gösterebilmeli konuşma dilimiziyse uyumlu güzel bir duruma getirmeliyiz”


  “Başka dillerdeki her bir sözcüğe karşılık olarak dilimizde en az bir sözcük bulmak ya da türetmek gerekir Bu sözcükler kamuoyuna sunulmalı böylece yaygınlaşıp yerleşmesi sağlanmalıdır”


  “Batı dillerinin hiçbirinden aşağı olmamak üzere onlardaki kavramları anlatacak keskinliği açıklığı taşıyan Türk bilim dili terimleri türetilecektir”


  “Öyle istiyorum ki Türk Dili bilimsel yöntemlerle kurallarını ortaya koysun Bütün dallarda yazı yazanlar bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel uyumlu dilimizi kullansınlar”


  “Dil devriminin amacı Türk Dili’nin kısırlaştırılması değil genişletilmesidir Amacımız Türk Dilinin öz varsıllığını ortaya çıkarmak onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir”


  “En güzel ve ileri bir iş olarak türlü bilimlere ilişkin Türkçe terimler türetilmiş ve bu yolla dilimiz yabancı dillerin etkisinden kurtulma yolunda esaslı adımını atmıştır Okullarımızda eğitimin Türkçe terimlerle basılmış betiklerle başlamış olmasını kültür yaşamımız için önemli bir olay olarak belirtmek isterim”


  “Türk Dili’nin kendi benliğine özündeki güzellik ile varsıllığına kavuşması için bütün devlet kurumlarımızın özenli ilgili olması başkoşuldur”


  “Türk Dili varsıl geniş bir dildir Bütün kavramları anlatma yetisi vardır Yalnız onun bütün varlıklarını aramak bulmak toplamak onlar üzerinde işlemek gereklidir”


  “Yeni Türkçe sözcükler önerebiliriz Bu yönde ısrarla çalışmalıyız Ancak bunları Türk Dili’nin olgunlaşma akışı içinde yapmalıyız”


  “Türk ulusu ile Türk Dilini uygarlık tarihinin ve kültür dillerinin dışında görmenin ne yaman bir yanlış olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz”


  “Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini betiklere kitaplara vermeseydim şu anda yaptığım işlerden hiçbirini yapamazdım Daha çocukken dersler betikler arasında yuvarlanırken sezerdim ki bu dilin bir gereksinimi var O gereksinimin ne olduğunu nasıl elde edileceğini bilmezdim Ancak kesinlikle bir şeyler yapmak gerektiğini sezerdim”


  “Ulusal bilincin ayakta kalabilmesi uyanık bulunması için dil ile tarih uğrunda çalışmak zorundayız”


  “Yaşamak isteyen uluslar tarihleri ile tarihlerini her alanda yaşatan dillerine sağlam sarılırlar Dilbilim tarihin en uzak en karanlık köşelerini aydınlatır Türk tarihi Türk ırkını ancak deneysel bilim belgeleriyle bulur Türk Dili bunlardan en önemlisidir Türk’ün tarihsel varlığı ile bu varlığın yeryüzündeki yaygınlığını özelikle Türk Dili’nin özgünlüğü çok açık bir kesinlikle göstermektedir”


  “Kültür işlerimiz üzerine ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz Bu işlerin başında da Türk tarihini doğru temelleri üzerine kurmak öz Türk Dili’ne değeri olan genişliği vermek için yürekten çalışılmaktayız”


  “Bizim ulusalcılığımızın esası dil birliğimizin korunmasıyla olanaklı olacaktır Türkçe bütün Türkiye’ye egemen olmalıdır”


  “Sonsal nihai hedefimiz yalnız Anadolu Türklerinin değil bütün Türklerin ortak Türkçesini yaratmaktır Türkçe bütün Türkiye’ye ve Türk dünyasına egemen kılınacaktır”


  “Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür Dilin ulusal ve varsıl olması ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir Türk Dili dillerin en varsıllarındandır yeter ki bu dil bilinçle işlensin”


  “Ülkesi ile yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır”


  “İnanıyorum ki Türk ulusu Kuran’ı kendi anadilinde okursa asıl benimsediği dinin özünü daha bir derinden ve daha bir bilinçle kavramış olacaktır”
+ Yorum Gönder