+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetimi Konusunda Türkiye ve AB Ülkeleri Mevzuatının İncelenmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetimi Konusunda Türkiye ve AB Ülkeleri Mevzuatının İncelenmesi
  İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetimi Konusunda Türkiye ve AB Ülkeleri Mevzuatının İncelenmesi Nasıldır  “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 27 Mart 2009 Cuma günü, Ankara Plaza Otel’de “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetimi Konusunda Türkiye ve AB Ülkeleri Mevzuatının İncelenmesi “ne yönelik olarak bir dizi panel düzenlenmiştir.
  Avrupa Birliğine üye ülkelerin, iç güvenliğin sivil gözetimi alanındaki mevzuatlarına dair sunumlarının yapıldığı tüm güne yayılan toplantıda, karşılaştırmalı bir yöntemle Türk mevzuatındaki iç güvenlik alanındaki sorunlar ve darboğazlar gözden geçirilmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Toplantıya İçişleri Bakanlığından yetkililerin yanısıra projenin ana paydaşlarını temsilen yaklaşık 60 kişi katılmıştır. Projenin Mevzuat Taraması bileşeni çerçevesinde gerçekleştirilen toplantı sonucunda hem Türkiye, hem de Avrupa Birliği ülkeleri deneyimleri gözden geçirilerek iç güvenliğin sivil gözetimine yönelik bir sentez oluşturulmuştur.

  Panel oturumları; iç güvenlik hizmet birimlerinin sivil yönetimi ve gözetimine dair mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi ve bu birimleri temsilen görev yapan çeşitli kurumların mevzuatlarındaki benzerliklerin ve farklılıkların tesbit edilmesine yönelik tartışmalar çerçevesinde sürdürülmüştür. İç güvenliği sağlamakla yükümlü sözkonusu birimlerin sivil denetimi konusundaki çeşitli insiyatiflerinin de gözden geçirilmesinin hedeflendiği panellerde Türk Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik ve ilgili diğer birimlerin temel kanunları da değerlendirilmiştir.

  Bir diğer panel oturumunda ise; iç güvenliğin sivil denetimi konusunda seçilmiş Avrupa Birliği üye ülkelerinin ilgili mevzuatları, Türk Mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak uluslararası uzmanların katılımı ile gözden geçirilmiştir. Bu bağlamda; merkezi yönetim sistemi ile yönetilen ve iç güvenlik teşkilatına Jandarmanın da dahil olduğu Fransa’nın yanısıra; yine Jandarmanın iç güvenlik hizmetlerinde yer aldığı ancak merkezi olmayan bir idare sistemine sahip olan İspanya; ve merkezi olmayan bir idari sisteme sahip ancak iç güvenlik hizmetleri sunumunda Jandarma yapısının bulunmadığı İngiltere’deki mevzuata dair sunumlar yapılmıştır.

  Mevzuat taraması çalışmalarının bir sonraki aşamada, iç güvenlik sektörünün sivil denetiminin gerçekleştirilmesine yönelik ortak çerçevenin hazırlanması ve “Avrupa Birliği İlke ve Standartlarına Dayalı Yasal Değerlendirme” çalışmasına temel oluşturması beklenmektedir 2. Acil

  İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetimi Konusunda Türkiye ve AB Ülkeleri Mevzuatının İncelenmesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder