+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Stopaj nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Stopaj nedir
  Stopaj nedir?

  Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir.
 2. Zarafet
  Üye

  Türkiye'de stopaj usulüne göre, maaş ve ücretlerden kesilen vergi tutarının beyanname ile birlikte verilmesi genel kuraldır.vergisinin amacı: Vergilerin tahsilini daha kolay ve garantili şekilde gerçekleştirmektir
+ Yorum Gönder