+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Serbest muhasebeci mali müşavir olmanın şartları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Serbest muhasebeci mali müşavir olmanın şartları
  Serbest muhasebeci mali müşavir olmanın şartları

  a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
  b) Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak.
  c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.
  Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.
  d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Ticaret lisesi mezunları 4 yıllık fakülte mezunları 2 yıl staj yaparak Serbest muhasebeci mali müşavir olurlar. Bu meslek asıl olarak staj yoluyla öğrenilir.
+ Yorum Gönder