+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Muhasebede Satıcılar Hesabı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Muhasebede Satıcılar Hesabı Nedir
  muhasebede satıcılar hesabı nedir kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Satıcılar Hesabı Hakkında Bilgi

  Niteliği: Bu hesap satıcılara olan ve vadesi 1 yıla kadar olan senetsiz(kredili) borçların izlendiği hesaptır. Bu hesap işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili satıcılara olan borçların izlenmesinde kullanılır. Yani bu hesabın kullanılabilmesi için borcun işletmenin asıl uğraş alanı veya bir başka değişle asıl faaliyet konusu ile ilgili olması gerekir. Örneğin işletme bilgisayar malzemesi alım satımı ile uğraşıyor olsun. Satıcıdan 3 ay sonra ücreti ödenmek üzere bilgisayar alınması durumunda bu hesap kullanılır.

  İşleyişi: Satıcılara olan borç tahakkuk ettiğinde bu hesaba alacak kaydedilir. Satıcılara olan borç ödendiğinde veya herhangi bir nedenle azaldığında bu hesaba borç kaydedilir. Satıcılar hesabına ilk kayıt hesabın alacağına yapılır. Borç artışı olduğunda hesap alacaklandırılır. Azalma olduğunda ise hesap borçlandırılır. Peki neden satıcılara olan borç dolayısıyla bu hesap alacaklanır? Muhasebe kayıt sisteminde kolaylık için istisnalar saklı olmak kaydıyla şu ifade kullanılır. Bir hesap bilançonun aktif yani sol tarafında ise bu hesaba ilk kayıt hesabın borcuna yapılır. Bir hesap bilançonun pasif yani sağ tarafında ise bu hesaba ilk kayıt hesabın sağ tarafına yani alacak tarafına yapılır.

  300 Banka Kredileri hesabı bilançonun pasif tarafında kısa vadeli yabancı kaynaklar bölümünde yer aldığı için hesabın da sağ tarafına yani alacak tarafına kaydedilir. Sonuç olarak bu hesap ilk açıldığında alacak tarafına kaydedilir. Artış olduğunda ise tekrar hesap alacaklandırılır.

+ Yorum Gönder