+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Matrah nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Matrah nedir
  Matrah nedir

  Bir verginin miktarını belirlemek için temel olarak alınan değer

  Vergi borcunun hesaplanması için, vergi oranının tatbik edildiği ekonomik veya teknik miktar matrahtır.

  Vergi tarhı yapılabilmesi için vergi konusunun iktisadi bir değer veya sayısal bir ölçü olarak ifadesi gerekir. Gelir vergisinde, bir takvim yılında elde edilen kazanç ve iratların net tutarı, iktisadi bir değer olan matrah türüdür. Aynı şekilde emlak vergisinde matrah, bina veya arazinin rayiç değeridir. Buna karşılık belli mal vergilerinde (bina inşaat vergisi, gümrük vergisi gibi), vergi borcu sayısal ölçülere (ağırlık, uzunluk, hacim ve yüzölçümü) göre hesaplanabilir. Halen bazı Afrika ülkelerinde uygulanan baş vergilerinde vergi matrahı, mükellefin kendisidir.

  Matrahı iktisadi değer olan vergilere ad valorem vergiler, matrahı sayısal ölçü olanlara ise spesifik vergiler adı verilmektedir

  Verginin hesaplanmasında temel oluşturan değer ya da miktar. Örneğin gelir vergisinde matrah mükellefin safi geliri, bina vergisinde binanın değeri, kurumlar vergisinde işletmenin safi kazancı, v.s. gibi 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan ve vergi yasalarına göre belirlenen miktardır. Vergide tarh yapılabilmesi için Vergi konusunun iktisadi bir değer veya bir ölçüde olması gerekmektedir.
+ Yorum Gönder


matrah nedir,  matrah nedir muhasebe