+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Zirai Kazançların Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Zirai Kazançların Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu
  Zirai Kazançların Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu


  Zirai Kazançların vergilendirmesine temel vergileme usulünün tevkif suretiyle vergileme olduğu söylenebilir. Zira gerçek usulde vergiye tabi olmanın sınırlarını belirleyen işletme büyüklüğü ölçüleri 4369 sayılı Kanun ile oldukça arttırılmıştır

  Gelir Vergisi Kanunu'nda 4369 sayılı Kanun'la değişiklik yapılmadan önceki düzenlemede, işletme büyüklüğü ölçüsünün yanında yıllık hasılat tutarlarına da bakılmaktaydı. Buna göre, GVK'nın 12 ve 13'üncü maddelerinde yazılı işletme büyüklüğü ve yıllık satış tutarı ölçülerini aşmayan çiftçiler gelir verisinden muaf tutulmakta, vergiye tabi olacak çiftçilerden yıllık hasılat tutarları 53'üncü maddede yazılı haddi aşmayanların kazançları götürü gider esasına, aşanların kazançları ise gerçek kazanç usulüne göre tespit olunmaktadır.

  4369 sayılı Kanun'la zirai kazancın vergilendirme esasları yeniden belirlenmiş ve tevkif suretiyle vergilendirme temel vergilendirme esası olarak kabul edilmiştir. Zirai kazancın kazancın vergilendirmesinde hasılat ölçüsü tamamen kaldırılmış, işletme büyüklüğü ölçüleri de önemli ölçüde artırılmıştır. Buna göre işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler zirai kazançlarını zirai işletme veya bilanço esasına göre tespit etmek zorunda olup, bu ölçüler aşmayan çiftçiler bakımından ise tevkifat nihai vergileme olmaktadır.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Zirai Kazançlar Zirai faaliyetlerden doğan kazançlardır. Bir ziraatçının araçlarını başka bir ziraatçı kendi toprakları için kullandığı zaman bu gelir sayılır ve bunun üzerinden de vergilendirme yapılır. Zirai kazançlarda beyanname verilmez.
+ Yorum Gönder