+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Şüpheli ticari alacaklar nedir işleyişi ve özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Şüpheli ticari alacaklar nedir işleyişi ve özellikleri
  şüpheli ticari alacaklar nedir işleyişi ve özellikleri


  Tanımı:
  "128. Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı" Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğinde "Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları kapsar" şeklinde tanımlanmaktadır.

  Hesabın İşleyişi ve Özellikleri
  128. Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı'nın işleyişi; "Tahsili şüpheli hale gelmiş olan alacaklar ile ilgili hesapların alacağı karşılığında bu hesaba borç yazılarak bu durumdaki alacaklar normal alacaklardan çıkarılır. Alacağın tahsili veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak kaydedilir." şeklinde açıklanmaktadır.

  128. Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Dönen Varlıklar içinde bulunduğundan bu hesapta işletmenin ticari faaliyetlerinden kaynaklanan ve normal koşullarda vadesinin bir yıl ve daha az süreli olduğu ticari alacaklarından senetli olsun, olmasın şüpheli hale düşenlerin izlendiği hesaptır.
  128. Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı aktif karakterli bir hesaptır. Bu özelliği ile daima borç bakiyesi vermesi gerekmektedir. İşletmenin şüpheli hale düşmüş bir ticari alacağı bulunmadığı zaman ise bu hesap "0" bakiye verir.

  İşletmenin "120. Alıcılar", "121. Alacak Senetleri", "126. Verilen Depozito ve Teminatlar", "127. Diğer Ticari Alacaklar" hesaplarından izlenmekte olup ta şüpheli hale düşen alacakları bu hesaplara alacak kaydedilerek kapatılırlar ve 128. Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabına alınarak izlenirler.
  128. Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabının tarifinde ve Vergi Usul Yasasının Şüpheli Alacaklar Başlıklı 323. maddesinde açıklandığı üzere bir alacak şüpheli hale geldikten sonra tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Şüpheli Alacaklar için karşılık ayrılması halinde "129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı" kullanılacaktır. Bu durumda “128. Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı” ile "129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı"'nın birbiri ile karşılıklı olarak çalışması gerekmektedir
 2. Acil

  Şüpheli ticari alacaklar nedir işleyişi ve özellikleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder