+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Finansman Giderleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Finansman Giderleri
  Finansman Giderleri


  Sadece mal alımı için alınmış ve kullanılmış finansman giderleri (faiz, komisyon ve vergiler) nin de maliyete eklenmesi gerekir. Genel anlamda, işletme kredisi olarak alınan ve işletme ihtiyaçlarında kullanılan kredilerin finansman giderleri finansman giderleri olarak sonuç hesaplarına aktarılır.
  Gerek vade farklarının, gerekse malın iktisabı ile ilgili finansman giderlerinin maliyete aktarılması malın iktisap edildiği dönem için söz konusudur.
  VUK 163 nolu Genel Tebliği ile işletmenin finansman temini maksadıyla bankalardan veya benzeri kredi müesseselerinden aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu bulunmamaktadır. Böylece, mükellefler söz konusu ödemelerini doğrudan gider olarak yazabilecekleri gibi, diledikleri takdirde stokta bulunan mallara isabet eden kısmı maliyete dahil edebileceklerdir.
  Yurt dışından ithal edilen mallarda maliyet bedeline, yurt içinde satın alınan malların maliyetine giren harcamalardan başka, malın yurda ithali için yapılan gümrük vergisi, damga vergisi, diğer vergi, resim ve harç ödemeleri, gümrük komisyonu ve malın çekilmesi ile ilgili diğer giderler, malın ithali için alınan kredilerin faiz, vergi ve komisyonu, ithalât teminatı ile ilgili olarak ödenen faiz ve komisyonlar, akreditif faiz ve komisyonları dahil edilir. Yurt dışından ithal edilen mallarda satın alma bedeli, malin F0B bedeli ile malın yurt içine getirilmesine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri toplamıdır. Veya bunların yerine CIF bedeli satın alma bedeli olarak kabul edilir
 2. Acil

  Finansman Giderleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder