+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler
  Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler


  Bilanço usulüne göre defter tutması gereken birinci sınıf tacirlerin kimler oldukları Vergi Usul Kanunumuzun 177. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre 2010 yılı için:

  - Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımları tutarı, 120.000 TL veya satışlarının tutarı 170.000 TL yi aşanlar
  - Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 68.000 TL yi aşanlar
  - 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 120.000 TL’yi aşanlar
  - Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.)
  - Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.)
  -Kendi istekleri ile bilânço esasına göre defter tutmayı tercih edenler
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Birinci sınıf tüccarlar bilanço esasına göre defter tutarlar ve bunlar satın aldıkları malları olduğu gibi işlerler ve gayri safi tutarı aşmadıkları zaman bu hesaplamayı yapabilirler eğer maliye bakanlığının belirlediği sınırı aşarlarsa bunlar ikinci sınıf tüccar muammelesi görürler.
+ Yorum Gönder