+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda İşletme Hesabı Defteri Tutulurken Uyulması Gereken Kurallar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  İşletme Hesabı Defteri Tutulurken Uyulması Gereken Kurallar
  İşletme Hesabı Defteri Tutulurken Uyulması Gereken Kurallar

  - Bir önceki yıldan devreden mal tutarı, yeni yılda tutulacak defterin ilk sayfasının gider bölümündeki aktarılan toplam satırına yazılır. (Dönem başı mal mevcudu)
  - Harcama belgeleri ile düzenlenen satış belgeleri, gider ve gelir belgeleri olarak ayırarak tarih sırasına göre dizilir.
  - Gider belgeleri gider sayfasına, gelir belgeleri gelir sayfasına kaydedilir.
  - Her satıra bir belge kaydedilir.
  - Ticari belge üzerinde KDV ayrıca gösterilmiş olmalıdır.
  - KDV dahil olarak düzenlenen belgelerde, toplam tutardan vergi düşüldükten sonra kalan tutar deftere yazılır.
  - Ücretler her ay sonunda ücret bordrosundaki brüt tutar üzerinden kaydedilir.
  - SSK işveren ve işsizlik sigortası payı ayrıca gider yazılır.
  - Kira gideri, brüt tutardan kaydedilir.
  - İşletmeye alınan sabit değerlerin ( demirbaş, taşıt, makine, gayrimenkul gibi) bedeli kaydedilmez. Sadece sabit değerler için ödenen KDV kaydedilir.
  - Kaydı yapılan ticari belge üzerine "muhasebe kaydı yapıldı" ifadesi ve deftere kayıt numarası yazılır.
  - Yıl sonunda gider ve sayfası rakamları toplandıktan sonra mal sayımı yapılır.
  - Envanterle bulunan mal tutarı, gelir sayfasına eklenir (Dönem sonu mal mevcudu) ve toplam alınarak işletmenin kâr veya zararı bulunur.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  İşletme hesabı defterini ikinci sınıf tüccarlar ekonomik faaliyetlerini izlemek ve kaydetmek için bu defteri tutarlar. Üstelik bu defter tutulurken bir çok hususa dikkat edilerek tutulur.
+ Yorum Gönder