+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Limited Şirketlerde Kanuni Temsilci Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Limited Şirketlerde Kanuni Temsilci Kimdir
  Limited Şirketlerde Kanuni Temsilci Kimdir


  Limited şirketlerde aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile yetkili ve mecburdurlar. Böyle bir durumda ortakların hepsi kanuni temsilci sıfatına haiz olacaklarından, amme alacağının tamamından müşterek ve müteselsil olarak sorumlu tutulurlar. Ancak şirket işlerini idare ve şirketi temsile yetki verilmiş bir kişi (ortak) bulunması halinde, kanuni temsilci olan bu ortak amme alacağının tamamından sorumlu olacaktır.

 2. Acil

  Limited Şirketlerde Kanuni Temsilci Kimdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder