+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Aletleri Forumunda Orkestrada Kullanılan Müzik Aletleri Nelerdir , Orkestradaki Müzik Aletleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Orkestrada Kullanılan Müzik Aletleri Nelerdir , Orkestradaki Müzik Aletleri
  Orkestrada Kullanılan Müzik Aletleri Nelerdir?  Orkestradaki Müzik Aletleri


  Bugünkü biçimiyle bir senfoni orkestrasında kullanılan müzik aletleri kabaca jüç grupta toplanabilir: Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgı*lar. Keman, viyola, viyolonsel, kontrbas ve arptah oluşan yaylı çalgılar orkestranın yakla*şık üçte ikisini ya da dörtte üçünü oluşturur. Bu grupta yaklaşık 40 keman (birinci ve ikinci kemanlar olmak üzere ikiye ayrılır), 14 viyo*la, 12 viyolonsel, 8 kontrbas, 1 ya da 2 arp bulunur Tahta ve bakır üflemeliler olarak ikiye ayrılan üflemeli çalgılar yaklaşık 25 tanedir. Tahta üflemeli çalgılar flüt, obua, klarnet ve fagot; bakır üflemeliler trompet, korno, trombon, kornet ve tubadan oluşur. Bakır üflemeliler klasikmüzikten çok modern mü*zikte kullanılır
  Vurmalı çalgılar, sayıca az olmalarına kar*şılık, ses özelliklerinden dolayı güçlü bir etki oluşturur. Bu grupta timbal, zil, üçgen, tef ve davul vardır. Değişik sesli çanlardan oluşan glockenspiel, vibrafon, piyano, çelesta ve ksilofon gibi akortlu vurmalı çalgılar da kullanılır. Piyano klavyeli çalgıların en önemlisi olarak kabul edilmekle birlikte senfoni orkestrasında az kullanılır.
  orkestra şefinin solunda birinci ve ikinci kemanlar, sağında viyolalar, viyolonseller ve kontrbaslar yer alır. Yaylı çalgıların hemen arkasında ve ortada flüt, obua, pikolo, klar*net ve fagot olmak üzere tiz sesli tahta üflemeli çalgılar; onların arkasında trompet, trombon, korno ve tuba olmak üzere bakır üflemeli çalgılar yer alır. Vurmalı çalgılar or*kestranın en arkasındadır.
  Her müzikçinin önünde kendi çalacağı bö*lümün yazılı olduğu partisyon bulunur. Or*kestra şefinin önünde tüm partisyonlar vardır. Orkestra şefi partisyonlara bakarak hangi bölümde kimin çalacağını izler. Partisyonlar her zaman aynı düzendedir. Tiz sesli, tahta üflemeli çalgılar sayfanın başında bulunur. Ardından pes sesliler, trompetler, tubalar ve vurmalı çalgılar gelir. Sayfanın en altında yaylı çalgılar bölümü yer alır.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Orkestra gurup gibi bir şeydir onun için seçilen şarkı doğrultusun da hangi aletin kullanılacağı belirlenir ve karar verilir yani önce den belli değildir.
+ Yorum Gönder


orkestra aletleri nelerdir