+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Aletleri Forumunda Davul Ile Ilgili Kısa Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Davul Ile Ilgili Kısa Bilgiler
  davul ile ilgili kısa bilgiler nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Davul Hakkında Kısa Bilgiler

  Bilinen en eski vurma çalgıdır. Davul, belki de insanların kullandığı çalgıların en eskisidir.


  Davul Tahtadan enlice tekerlek bir kasnağın iki tarafına deri gerilmek suretiyle yapılan ve bu deriye bir tokmakla vurulduğunda ses çıkarılan âlet. Türklerde asker toplamak, bir olayı haber vermek için kullanırdı. Bugün ise, özellikle köylerde bir çalgı âleti olarak kullanılır. Köylerde davul ve zurna ile birlikte oynanan oyunlar, Türk halk oyunlarının başlıcalarını meydana getirmektedir.

  Davul Batı ülkelerinde de çalgı âletlerinden biri olarak kullanılır. Senfoni orkestraları ile caz orkestralarında çeşitli büyüklüklerde davul bulunur.

  Davulu Yazılı tarihten çok önce Eski Mısırlıların, Asurluların ve Uzakdoğuluların kullandıkları bilinmektedir. Amerika Yerlileri dinsel törenlerinde dans ederken, tempo tutmak için davul çalarlardı. Afrika’nın Siyah halkı, hem dans ederken hem de şifreli vuruşlarla kabileden kabileye haber yollarken davulu kullanırdı.

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Davul Türklerin yüzyıllardır kullandığı bir çalgı, bugün davulun bir çok çeşidine rastlamak mümkün. Davul, tahta bir çember üzerine işlenmiş kuzu derisi gerilmiştir. Davul tek başına çalınabildiği gibi genelde zurna ile çalınır.
+ Yorum Gönder