+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Türleri Forumunda Pop Müzik ile ilgili bilgi - Pop müzik hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Pop Müzik ile ilgili bilgi - Pop müzik hakkında
  Pop Müzik ile ilgili bilgi - Pop müzik hakkında
  Türkiye'de 1945'lere dayanan bir tarihi olan Pop müzik, genellikle popüler müzik yerine kullanılsa da aslında popüler müziğin bir alt grubudur. Günümüzde birçok rock, Hip Hop, R&B ve country türlerine de dokunan pop müzik, tam olarak tanımlanmakta zorluk çekilen bir kavramdır.
  1980 sonrası Türkiyede her yapılan çalışma pop olarak adlandırılmaya başlandı.Bunun sebebi pop söyleyen kişilerin Arabesk şarkılar söylemesi,pop bestecisi olduğunu söyleyen kişilerin arabeskçilere şarkı vermesi sayılabilir.Bu çalışmalar Arabesk-pop müzik dediğimiz kavramı meydana getirdi.1990 sonrası bu akım yaygınlaştı. Günümüze kadar ulaştı. Pop(1980 öncesi) müzikde yeralan isimler, Seyyal Taner, Neco, Atilla Atasoy, Çoşkun Demir, Güzin ile Baha, besteci olarak ise, Melih Kibar Çiğdem Talu, ve Zeynep Talu'dur. 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Pop Müzik ile ilgili bilgi  Türk Pop Müziği ya da diğer adı olan Popüler Türk Müziği, alaturka ve halk müziği kalıpları üzerine modern müzik kalıplarının monte edilmesiyle oluşturulmuş Türk müziği çeşididir.
  Batı Avrupa sound'ları baz alınarak geliştirilmiştir. Türk Pop Müziği'nin temellleri 1970'lere dayanır. 1970'lerde Türk Pop Müziği, batıda ses getirmiş parçaların Türkçe aranjmanlarının yapılması şeklinde gelişmeye başlamış ve 1980'lere kadar gelişme göstermiştir. 1980-1990 arası durgun bir dönem geçirmiştir. 1990'lı yıllarda teknolojide meydana gelen gelişmeler ve Türk ekonomisinin gelişmesiyle müzik piyasasını etkilemesi Türk Pop Müziği'nin birden gelişmesine ve Pop Müziği arz ve talebinin artmasına neden olmuştur. 2000li yıllarla birlikte Pop Müziğinin tekrar durgunlaştığı görülmektedir.
  Türk Pop Müziği'nin gelişmesine katkıda bulunmuş en önemli olay Eurovision'dur. Özellikle 1970 ile 1980 arası Pop müziğinin lokomotifi olmuştur.
  Türk Pop Müziği, günümüze kadar Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinden oldukça beslenmiştir. Ancak pop müziğin evrensel çizgilerinden ayrılmamıştır. Evrensel çizgilerden uzaklaştıkça başka müzik türleri ortaya çıkmıştır (arabesk, fantezi, rock, rap) ve bu tür müzikler Popüler müzik kapsamına girmezler. Popüler müziğin en önemli özelliği sade ve ağdalı olmayan ritmler üzerine kurulu olmasıdır.

+ Yorum Gönder


pop müzik hakkında kısa bilgi,  pop müzik ile ilgili slaytlar,  pop müziği hakkında kısa bilgi,  pop müzik ile ilgili kısa bilgi,  pop müzik nedir,  pop müzik ile ilgili slayt