+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Türleri Forumunda Ney nasıl çalınır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ney nasıl çalınır
  Ney:
  Kamıştan yapılan, yedi delikli ve çeşitli cinsleri olan Türk sanat müziği üflemeli çalgısı.Ney çalan sanatçıya “neyzen” denir.İlk örneği Sümerlerde görülür.Bu kavmin “Na” dedikleri çalgı, do, re, mi, fa diyez, sol, la ve si seslerini çıkarabiliyordu.
  Ney dokuz boğumludur.Boğumların çatlamaması için çevresine gümüş tel sarılır.Deliklerinin altısı üstedir.Üflenen yukarı kısmına fildişi, veya kemikten yapılan bir parça takılır.Ağız bölümüne takılana “prazvana”, üflenen bölüme ek olarak konan parçaya ise “paşpare” denir.
  Ney gerek çalgı olarak gerekse Mevlana’nın yüklediği mecazi anlam bakımından Mevlevilikte önemli bir yer tutar.Mesnevi “Bişnev ez-neyinle neyden”sözleriyle başlar.İlk 18 beyitte önce ney konuşur.
  Efsanevi bir hikâyede neyin tanrısal sırları açıklayan bir çalgı olduğu belirtilir.Feridüttin-i Attar’ ın Mantıku’t-Tayr’ da anlattığı bu hikâyeyi, Ömer Ruşeni “Neyname” adlı mesnevisinde ayrıntılarıyla işlemiştir. 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Kısaca Ney nasıl çalınır

  Ney her ne kadar tarihi çok daha eski bir müzik aleti olsa da Türk tarihinde ondan ilk bahsedenlerden biri Divan-ı Lügat’üt Türk’te Kaşgarlı Mahmuttur. Ney Farsça kökenden gelen bir kelimedir. Aslı Nay (kamış) dır. Tüm doğu toplumlarında (Fars,Hint,Arap,Türk) istisnai farklar harici bilinen, 13 – 14 yy. itibariyle dini ağırlıklı tekkelerde daha çok alaka gösterilen bir müzik aletidir. Ne kadar doğrudur bilinmez ancak Allah’ın insanoğluna çamurdan bir şekil verip kendi ruhundan üflemesi gibi insan da neye nefes vererek o ahenkli sesleri çıkartabilir, denili

+ Yorum Gönder


ney nasıl çalınır