+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Türleri Forumunda Kaval nasıl çalınır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kaval nasıl çalınır
  Kaval:
  Eski çağlardan beri kullanılmakta olan bir üflemeli çalgıdır.Daha çok çoban çalgısı olarak bilinir.Dilli ve dilsiz olanları vardır.Üst kısmında yedi, arka kısmında ise tek deliği vardır.Yekparedir. 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Kısaca Kaval nasıl çalınır  Kaval sözcüğü, Orta Asya Balasağun Türk kültüründe de kullanılmıştır. Ancak değişikliğin daha çok dil ve lehçelerden kaynaklandığı da bir gerçektir. Örneğin: Kırım lehçesinde ''Khoval'' (Çoban düdüğü), Çağatay lehçesinde, ''Khaval'' (Mağara, in ya da büyük çuval), Azerilerde ''kabak-kaval'' (büyük tef), Arapça'da ise, ''Geveze (konuşkan kişi) karşılığındadır. Bunların dışında dilimizde insan bacağındaki uzun, içi ilik dolu baldır kemiğine de şekil itibariyle ''kaval'' denilmektedir.

+ Yorum Gönder


kaval nasıl çalınır