+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Türleri Forumunda Klasik Batı Müziği ne zaman ortaya çıktı , Klasik Batı Müziği nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Klasik Batı Müziği ne zaman ortaya çıktı , Klasik Batı Müziği nedir
  Klasik Batı Müziği ne zaman ortaya çıktı , Klasik Batı Müziği nedir

  Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde girişilen devrim hareketleri sanat konularına da yöneldi. Daha çok Klasik Batı müziğine önem verildi.

  1924′de Ankara’da Musiki Muallim Mektebi kuruldu. Osmanlı sarayındaki müzik topluluğu başkente getirilerek Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası adıyla konserler vermesi sağlandı.

  Yetenekli gençlerin gelişmiş Avrupa ülkelerine gönderilip yetiştirilmesi hareketi başladı. İstanbul’da çalışmalarını sürdüren Darrültalimi Musiki adlı okul yeni bir yönetmelikle konservatuvarhaline getirildi.

  Çok sesli sanat müziğinde sesini Batı’da ilk duyuran Türk sanatçı Cemal Reşit Rey oldu. Öğrenimlerini devlet adına yurtdışında yapan Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses dönüşlerinde Ankara Musiki Muallim Mektebi’nin öğretmen kadrosuna katıldılar. Bu sanatçılar Türk Sanat Tarihinde Türk Beşleri olarak anıldılar. Eserlerinde genellikle batı müziği ilkeleri halk müziğinden gelen ögelerle birleştirilmiştir. Ahmet Adnan Saygun’un Özsoy adlı bir perdelik operası 1924′de Ankara Halkevi’nde sahnelendi. Aynı bestecinin ikinci eseri Taşbebek de 1934′de başarı ile oynandı. Opera ve bale temsillerini gerçekleştirmek amacı ile Ankara Devlet Konservatuvarı’na bağlı bir Tatbikat Sahnesi 1940 yılında çalışmalarına başladı. Yetenekli gençlerin seçimi ile eğitime geçildi. İzleyen yıllarda Ahmet Adnan Saygun’ un Kerem, Nevit Kodallının Van Gogh ve Gılgamış, Sabahattin Kalender’inNasrettin Hoca, Ferit Tüzün’ün Çeşmebaşı eserleri sergilendi. Ankara’dan sonra İstanbul ve İzmir’de kurulan devlet konservatuvarları eğitime başladı.

  1940 yılından bu yana genç yetenekler için uygun bir ortamın doğuşu yurtdışında da ün ve ilgi derleyen yorumcuların yetişip gelişmesini bağladı. Soprano Leyla Gencer, bariton Orhan Günek bu hareketin öncüleri oldular. Onları bas yorumcusu olarak Ayhan Baran, soprano Ferhan Onat ve soprano Suna Korat izlediler. Enstrüman yorumcusu olarak piyanist Ergican Saydam, kemancı Ayla Erduran, Suna Kan, piyanist Ayşegül Sarıca, İdil Biret, Hülya Saydam ve Verda Erman yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gördüler. 2. Asel
  Bayan Üye

  Klasik Batı Müziği ne zaman ortaya çıktı , Klasik Batı Müziği nedir

  Klasik Batı Müziği nedir


  Klasik batı müziği, genelde yüksek kültür seviyesi ile bağdaştırılan, halk müziklerinden net çizgilerle ayrılmış, Avrupa kökenli ve ağırlıklı müzik türüdür.

  Klasik batı müziği dönemleri

  * Rönesans : 1450–1600 yılları arasında, enstrüman ağırlıklı ve çoklu seslerin kullanıldığı dönem : org, klavsen, arp en çok kullanılan çalgılar

  * Barok : 1600–1750 yılları arasında, karmaşık seslerin kullanıldığı, tekdüzelikten uzak, klavyeli çalgıların rağbet gördüğü dönem. Barok dönemin ünlü bestecileri Händel, Vivaldi ve Bach'tır.

  * Klasik : 1750–1820 yılları arasında, pekçok besteleme ve stil kuralının yerleştiği, arp ve klavsenin yerini piyanoya bıraktığı dönem. Dönemin ilk akla gelen bestecileri Mozart ve Haydn'dır.

  * Romantik : 1820–1901 yılları arasında müziğin kültürel hayata girdiği ve eğitim kurumlarının adımlarının atıldığı, melodi ve ritmin dikkate alındığı dönem. Beethoven, Weber , Schubert ve Rossini, Chopin, Liszt, Paganini Romantikler kuşağı olarak bilinir.

  * Modern : Klasik batı müziğinin değerlerinde kriz yaşandığı dönem. Debussy, Ravel, Mahler, Stravinski, Carl Orff, Prokofiev, Şostakoviç ve Gershwin döneme damgalarını vurmuşlardır.
 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Klasik Batı Müziği hakkında yazı  Barok müzik dönemi Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Jean-Baptiste Lully, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi, Jean-Philippe Rameau, Henry Purcell, George Frideric Handel ve Georg Philipp Telemann gibi bestecilerin eserlerini kapsamaktadir. Barok stilin Rönesans stilinden farkı, daha süslü bir anlatıma sahip olmasıdır. Dönemin en ünlü çalgısı klavsendir. Klavsen neredeyse her müzik çeşidinde kullanılıyordu (çoğu zaman arkaplanda olmak üzere). Dönemde vokal müziğin yanı sıra enstrümantal müzik de gelişmiştir; konçerto ve süit, bu dönemin iki yaygın orkestral beste türüdür.
  Barok müzik dönemi müzikteki başlıca büyük yeniliği "fonksiyonel tonalite" kavramının çok geliştirilmesindedir. Bu dönemdeki besteciler ve çalgıcılar çok daha ayrıntılı ve incelikli müziksel, ritimsel süsler uygulamaya başlamışlar; müziksel notasyon şeklini değiştirmişler ve müziksel çalgıları yeni teknikler kullanarak çalmaya başlamışlardır. Barok müziği döneminde müziksel çalgılarla müzik icra edilmesinin ebadı, kapsam genişliği ve karmaşıklığı artmıştır. Barok müzik dönemi opera görsel sanatının kurulup, geliştirilip ve yaygınlaştırılması dönemidir. Bugün kullanılan müzik terimleri ve kavramlarının çoğunluğu barok müzik döneminde ortaya çıkartılmış ve o zamandan beri kullanılmıştır.
  Klasik Dönem (1750–1821)

 4. Ziyaretçi
  Cok güzeldi sagol sınav ödevim bitmek üzere tesekkürler

 5. Ziyaretçi
  Keşke sanatçıları da yazsaydınız

 6. Fatma
  Administrator
  Klasik Batı Müziği Sanatçıları

  Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
  Antonio Lucio Vivaldi (1678 - 1741)
  Richard Wagner (1813 - 1883)
  Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
  İgor Stravinsky (1882 - 1971)
  Johannes Brahms (1833 - 1897)
  Fredric Chopin (1810 - 1849)
  Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
  Antonio Lucio Vivaldi (1678 - 1741)
  Richard Wagner (1813 - 1883)
  Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
  İgor Stravinsky (1882 - 1971)
  Johannes Brahms (1833 - 1897)
  Fredric Chopin (1810 - 1849)
  Ludwig Van Beethoven
  Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
  Isaac Albeniz(1860 -1909)
  Franz Liszt (1811 - 1886)
  Felix Mendelssohn (1809 -1847)

+ Yorum Gönder


klasik batı müziği nedir,  klasik batı müziği nerede ortaya çıkmıştır,  klasik müzik ne zaman ortaya çıkmıştır,  klasik batı müziği ne zaman ortaya çıktı,  klasik müzik nasıl ortaya çıkmıştır,  klasik batı müziği ne zaman ortaya çıkmıştır