+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Türleri Forumunda Balkanlarda halk oyunları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Balkanlarda halk oyunları
  Balkanlarda halk oyunları

  Dansın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Büyü amaçlı, inanca dayalı, ritüelistik ve sosyal amaçlı pek çok dans üretilmiştir. Bunlardan bazıları işlevselliğini kaybederek yok olurken, bazıları güncellenerek günümüzde halen etkinliğini sürdürmektedir. 19. yy’ın son çeyreğinde bilimsel bir kimlik kazanması tesadüf olmayan halk dansları bunun en somut örneğidir. Bu geleneksel nitelikli etkinlik, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş ve ulus devletlerin oluşum sürecinde etkili olarak kullanılmıştır. Halk dansları, bu süreçte sanatsal katkılarla desteklenerek uluslar arası festival ve benzeri etkinliklerde kültürel kimliklerin öne çıkarılması olarak değerlendirilirken, ulusal etkinliklerde toplumu birbirine kaynaştırıcı, birleştirici olarak kullanılmıştır. Günümüz modern toplumlarında, her türlü sanatsal katkılardan yararlanarak sanatçı topluluklarıyla yapılan çalışmalardaki asıl amaç yine değişmemiştir. Teknolojik çağın sunduğu sahne teknikleri olanaklarıyla birlikte yapılan şovlarla, sahip olunan kültürel kimlikler sergilenerek bu anlamda izleyenleri etkileme çabaları artmıştır.

  Balkanlarda halk oyunu.jpg

  Toplumları bu derece etkileyen halk oyunları ve giysilerin ortaya çıkışları, gelenekleri, taşıdığı mesajları ve farklı kültürlerdeki benzerlikleri önem kazanmaktadır. Bu amaca dayalı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşlikatı’nın desteklediği “Anadolu ve Balkanlarda Halk Çalgıları, Halk Oyunları, Geleneksel Giyim Kuşam ve Halk Müziği Müze ve Arşiv Oluşturulması Projesi” çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaptığımız saha araştırmalarına dayalı olarak Balkanlarda halk oyunları ve giysileri, görsel dokümanlarla, işlevleri de göz önünde bulundurularak anlatılmaya çalışılacaktır. 2. BİNGÜL
  Bayan Üye

  Balkanların yöresel halk oyunları, tarihlerinde yaşadıkları olaylarla birlikte şekil almış ve gelişmiştir. Yaşadıkları onlarca acı tarihlerine rağmen güçlü insanlardan oluşan Balkanlar halkları, oyunlarına verdikleri önemi hiç kaybetmediler.
+ Yorum Gönder


balkan halk oyunları nelerdir,  balkan oyunlarin giyimi nasil