+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Türleri Forumunda Türk Sanat Müziği Nedir Kısa Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türk Sanat Müziği Nedir Kısa Bilgi
  Türk sanat müziği nedir kısa bilgi

  Türk Sanat müziği, makamlı bir müzik türüdür.

  Klasik anlamda Türk Sanat Müziği çeşitli İslam müziklerinin oluşturduğu zengin birikime dayanan Osmanlı müzikçilerinin ürünü olan makamsal bir müziktir.

  Türk sanat müziği, en önemli kültür miraslarımızdandır. Solo veya koro tarafından icra edilir. Çeşitli makamları vardır.

  Türk musikisinin gelişme ve kökleşme temellerinin ilk yılları, Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarının biraz öncesi ve biraz sonrasından itibaren görülmektedir.


  Türk Müziği'nde doğaçlamalar dışında, yalnızca bestelenmiş yapıtların biçimlenişine katkıda bulunan ve usül adı verilen bir öğe daha vardır.Usül'ler çeşitli uzunluktaki kuvvetli ve zayıf vuruşların belli bir düzen içinde ortaya çıkan birer ritim kalıbıdır.

  Çağlar öncesinden mîras edindiğimiz Türk Müziği, gerek makamsal, gerek çalgısal, gerek sözel, gerek dizemsel unsurlarıyla gâyet özel bir mevkî ye sâhiptir. Kaynakların eksikliği ve yetersizliği yüzünden, bu müzik türü hakkına bilgilerimiz oldukça kısıtlı ise de, İslâmiyet öncesi Türk Müziği, Orta Asya gelenekleri ve yaşantısıyla bağdaşıklık kurmuş eski ve kayıp bir kültür olarak günümüzde incelenmektedir 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Klasik Türk musikisi veya Türk sanat müziği, makamlı bir Türk müzik türü. Klasik Türk Müziği, klasik Batı müziği ve Hint müziği ile beraber dünya üzerinde süreklilik ve gelenek oluşturma bakımından mevcut üç klasik müzikten birisi olarak kabul edilirtürk sanat müziği
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Türk sanat müziği


  Klasik Türk müziği tarihsel açıdan altı döneme ayrılabilir: oluşum dönemi, dönüşüm dönemi, klasik dönem, son klasik dönem, romantik dönem ve çağdaş dönem.

  10. yüzyılda yaşamış olan Farabi’den Timurlenk’in öldüğü 1405’e kadar geçen süre, Türk müziğinin nazari (teorik) yönleriyle açıklandığı ve yazıya aktarılmaya başlandığı oluşum dönemini kapsamaktadır. Bu dönemin sonlarına doğru, çok meşhur bir üstad olan Abdülkadir Meragi, bir sonraki evrenin tohumlarını atmış, Türk müziğine yeni bir yön vermiştir.

  Bunu takiben, 16. yüzyılın başından Yavuz Sultan Selim’in tahta çıktığı 1512’ye değin; anlatılageldiği şekilde, Türk müziğinin ses perdeleri ve makamları üzerinde birtakım nazari değişilikler yapılmıştır. Bu dönem, Diyar-ı Rum'un ve Balkanlar’ın üzerinde Mevlevihanelerin yapıldığı, İstanbul’un fethedildiği, Bizans İmparatorluğu kalıntıları arasına Enderun saray okulunun kurulduğu, kökleştiği ve Orta Asya’dan Ali Şir Nevai, Hüseyin Baykara, Ali Kuşçu, Şadi gibi ilim adamlarının İstanbul’a cezbedildiği bir dönüşüm dönemi, keza bir nevi Rönesans olarak görülmektedir.

  Klasik Türk müziği; Orta Asya, Selçuklu ve özellikle Osmanlı uygarlığının bir ürünü olarak, pek çok milletin müziklerini etkilemiş, onların müziğini de kendi potasında eritmiştir. Bunun bir sonucu olarak, klasik musıki, gerek makam sayısı ve anlayışı, gerekse formlar ve usuller bakımından çok zengin bir müzik türü olmuştur.

  Bunun ardından, 15. yüzyılın başından IV. Murat’ın öldüğü 1640’a dek, doğuya düzenlenen seferler sayesinde, Osmanlı sarayında, Ortadoğu’dan getirilen müzik ve sanat adamlarının faaliyet gösterdiği bir dönem yaşanmıştır.

  Itri’den (1640-1712) 1730'a kadarki zaman diliminde, Avrupai Barok ve Rokoko etkilerin Osmanlı sarayına nüfuz ederek, zamanının doğu kültürüyle apayrı bir sentez oluşturduğu klasik dönem süregelmiştir. 1730’dan İsmail Dede Efendi’nin 1846’daki ölümüne dek uzanan dönem ise son klasik dönem olarak adlandırılmaktadır.

  Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği yıllardan (1839) II. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945’e kadar süren akım da romantik dönem olarak anılmaktadır


  Kaynak: http://turksanatmuzigi.nedir.com/#ixzz2kdWKhJ9q

 4. Ziyaretçi
  Mukemmel hazırlamışsınız ellerinize sağlık

 5. Ziyaretçi
  Süpersiniz sayenizde sınavdan düşük not almıycam :-)

 6. Ziyaretçi
  Süper olmuş sayenizde ödevlerimi içerikli ve güzel bir şekilde sunuyorum

 7. Ziyaretçi
  Türk sanat musikisi ve günümüz müziği hakkında bir değerlendirmenizi alabilir mıyım ? acaba

 8. Fatma
  Administrator
  Türk sanat musikisi ve günümüz müziği hakkında bir değerlendirmenizi alabilir mıyım ? acaba

  Türk sanat müziği bir tür makamlı Türk müziği türüdür. Türk sanat müziği aynı zamanda Klasik Türk mûsikîsi olarak da bilinir. Türk sanat müziği dünya üzerinde bir gelenek oluşturması ve sürekliliği bakımında klasik müzik türlerinden birisi olarak kabul edilir.

  Klasik anlamda Türk Müziği, daha önceki çeşitli İslam müziklerinin oluşturduğu zengin birikime dayanan Osmanlı müzikçilerin ürünü olan makamsal müziktir.

  "Teknolojinin gelişmesi, insanları hızlı ve pratik tüketime götürmesi en çok müzik camiasına vurduğunu düşünüyorum. Çok değil 15 sene evvel bile yıllarca süren albüm çalışmaları artık günler içine sığdırılabiliyor. Hiç bir müzik eğitimi almamış, herhangi bir yeteneği ve ses özelliği olmayan sıradan ama "popüler" insanlar müzik piyasasının içine aç gözlü ve doymak bilmez menajerlerce atılıyor.

  Hal böyle olunca 3-5 satır cümleden oluşan şarkı sözleri yazılıyor, ne olduğu belirsiz bilgisayar ortamında müziğimsi şeyler oluşturularak piyasaya sunuluyor. Gelinen nokta ise çok açık, artık müzik tamamen para amacı için hunharca heba edilen bir merciye dönüşmüş durumda.

+ Yorum Gönder


türk sanat müziği nedir,  türk sanat müziği nedir kısaca,  turk sanat muzigi nedir,  türk sanat müziği nedir kısa bilgi,  türk sanat müziği hakkında kısa bilgi,  türk sanat müziği hakkında bilgi