+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Müzik Türleri Forumunda Klasik Türk Müziğin Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Klasik Türk Müziğin Özellikleri
  klasik türk müziğin özellikleri

  klasik türk müziğin özellikleri hakkında bilgi 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Klasik Türk Müziğin Özellikleri Hakkında Bilgi

  Türk müziğindeki başlıca çalgılar şunlardır: Ud, kanun, keman, ney, tanbur, lavta, klasik kemençe, rebab, santur, kudüm, def ve zil.


  Osmanlı klâsik ve halk mûsikîsinde kullanılan bütün telli/saplı çalgıların atası olan Kopuz'un ömrü 18'inci yüzyıla kadar devam edebilmiş, 10'uncu ila 16'ncı yüzyıllar arası çok revaçta olan ud yerini, l9'uncu yüzyılın sonunda yeniden almak üzere, 17'nci yüzyıldan itibaren tanbura bırakmış, tarihi Türk harpı çeng'le, Türk pan flütü miskal 19'uncu yüzyılda, santur ise 20'nci yüzyılda artık kullanılmaz olmuşlardır.

  klasik-t-rk-m-zi-in-zellikleri.jpg

  Önce viola d'amore şeklinde sinekemanı adı ile Batıdan gelen keman, daha sonra viyola, viyolonsel ve kontrbas ile, önceleri köçekçe ve tavşanca adı verilen saray rakslarının eşlik sazı olan kemençe ve lavta 20'nci yüzyılda klasik mûsikîye de girmiş; kaşıkla zilli maşanın halk oyunlarında yaşamasına mukabil, çalpara da denen çengi çubuğu, köçekçe ve tavşancalarla birlikte tarihe karışmıştır.

  Mûsikî aletleri bilimi demek olan "Organoloji"de çalgılar, hangi müzik söz konusu olursa olsun, bu sanatın insanla birlikte doğuşundan bu yana geçirdiği merhaleler gözönüne alınarak, vurmalı çalgılar, nefesli çalgılar ve telli çalgılar sırası içinde incelenmektedir.

+ Yorum Gönder


klasik türk müziğinin özellikleri