+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Hz. Peygamber'in İkindiden Önce ve Akşamdan Sonra Kıldığı Namazlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HaKHaN
  Özel Üye

  Hz. Peygamber'in İkindiden Önce ve Akşamdan Sonra Kıldığı Namazlar

  Hz. Peygamber'in İkindiden Önce ve Akşamdan Sonra Kıldığı namazlar

  Hz. Peygamber'in İkindiden Önce ve Akşamdan Sonra Kıldığı Namazlar Yazar Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayâtû's Sahâbe 12.Haz.2006 Hz. Peygamber ikindiden önce dört rekât namaz kılar ve aralarında mukarreb melekler ve onlara tabi olan müslümanlara, mü'minlere selam vermekle onları birbirinden ayırırdı (1).
  Hz. Peygamber ikindiden önce iki rekât namaz kılardı (2).
  Hz. Peygamber akşamdan sonra iki rekat namaz kılıyordu. Bunlarda uzun okuyordu. Öyle ki mesciddekiler dağılıncaya kadar sürerdi (3).
  [1] Tirmizî, 58 (Hz. Aişe'den).
  [2] Riyaz, s. 419 (Ebu Dâvud, Hz. Ali'den).
  [3] Heysemî, II/230 (Taberânî, İbn Abbas'dan)
 2. Fatih
  Yeni Üye

  93. Ali İbni Ebû Tâlib radıyallahu anh şöyle dedi:


  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazının farzından önce dört rek`at namaz kılardı. İkinci rek`atın tahiyyatında Allah Teâlâ'ya en yakın meleklere ve onların yolunca giden müslüman ve mü'min kimselere selâm ederdi.


  Tirmizî, Mevâkît 201, Cum`a 66. Ayrıca. bk. Nesâî, İmâmet 5; İbni Mâce, İkâmet 109

  95. hadisle birlikte açıklanacaktır.

  94. İbni Ömer radıyallahu anhümâ'nın rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "İkindi namazının farzından önce dört rek`at namaz kılan kimseye, Allah rahmetini ihsân etsin."

  Ebû Dâvûd, Tatavvu 8; Tirmizî, Salât 201.

  95. hadisle birlikte açıklanacaktır.

  95. Ali İbni Ebû Tâlib radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazının farzından önce iki rek`at namaz kılardı.

  Ebû Dâvûd, Tatavvu 8

  Açıklamalar

  İkindi namazının önemi, "Sabah ve İkindi Namazlarının Fazileti" bölümünde (21-26) ele alınmıştı.
  Resûlullah Efendimiz'in ikindi namazının sünnetini bazan iki, bazan da dört rek`at olarak kıldığı yukarıdaki rivayetlerden anlaşılmaktadır. Bu rivayetlerin ikincisinde, ikindinin sünnetini dört rek`at olarak kılana Allah Teâlâ'nın rahmet etmesi için dua ettiği görülmektedir.

  Hz. Peygamber'in, ikindinin sünnetini dört rek`at kıldığı zaman, 93 numaralı hadiste belirtildiği üzere, ikinci rek`atın tahiyyatında meleklere ve müslümanlara selâm etmesi sözünü, aralarında Hanefîler'in de bulunduğu bazı âlimler, Resûl-i Ekrem'in "es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhi's-sâlihîn" (Selâm bize ve Allah'ın sâlih kullarına olsun) diye dua etmesi, sonra üçüncü rek`ate kalkması şeklinde yorumlamışlardır. İmam Şâfiî ve Ahmed İbni Hanbel ise bunu, ikinci rek`attan sonra selâm vermek, yani o dört rek`atı birbirinden ayrı ikişer rek`at olarak kılmak şeklinde anlamışlardır.

  Peygamber Efendimiz'in bu sünneti bazan iki, bazan da dört rek`at olarak kılması, hem Hanefîler'in hem de diğer âlimlerin uygulamasının doğru olduğunu göstermektedir. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, âlimlerimizin bu nevi uygulamalarda farklı düşünüyor gibi görünmesi, daha sevap olanı tesbit etme gayretinden başka bir şey değildir. Allah hepsinden razı olsun. Meymûne vâlidemizin belirttiğine göre Resûl-i Ekrem Efendimiz, kıldığı bir namazı veya yaptığı hayırlı bir işi devamlı surette yapmak isterdi. Bir defasında devlet işleriyle meşgulken, ikindi namazından önce kıldığı iki rek`at namazı kılamamıştı. İkindi namazını kıldırdıktan sonra evine geldi ve kılamadığı o sünneti ikindinin farzından sonra kıldı (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 334-335). Bu namazın, yine bir meşgale sebebiyle kılamadığı öğlenin son sünneti olduğu da rivayet edilmektedir. Âlimlerimiz ikindiden sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığı namazları araştırmışlar, o çeşitli sebeplerle kılmış olsa bile, ümmetine olan şefkati sebebiyle, ikindinin farzından sonra onların herhangi bir sünnet kılmalarını istemediği ve buna izin vermediği sonucuna varmışlardır. Hz. Ömer'in "Peygamber aleyhisselâm ikindi namazından sonra, gün batıncaya kadar namaz kılmayı yasakladı" (Buhârî, Mevâkît 30, 31) diye rivayet etmesi, bu yasağa rağmen ikindiden kılmaya kalkanlara engel olması, ikindiden sonra sünnet kılınmayacağını göstermektedir. Burada bir hususu daha belirtmekte fayda var: İslam âlimleri ikindi namazının sünnetine dair rivayetlere bakarak bu namazın sünnet-i müekkede olmadığını söylemişlerdir. Buna göre ikindi namazının sünneti, bazan kılınıp bazan terkedilebilecek bir sünnet yani müstehap bir namazdır. Hal böyle olunca, vakti müsait olan kimseler bu sünneti kılmalı ve 94 numaralı hadiste müjdelenen ilâhî rahmeti kazanmaya bakmalıdırlar.

  Hadislerden Öğrendiklerimiz

  1. Resûl-i Ekrem Efendimiz ikindi namazının sünnetini bazan iki bazan da dört rek`at olarak kılmıştır.
  2. Allah'ın Resûlü, ikindinin farzından önce dört rek`at sünneti devamlı olarak kılanlara dua etmiştir.
  3. İkindi namazının sünneti, sünnet-i müekkede (Efendimiz'in devamlı surette kıldığı bir namaz) olmamakla beraber, bu sünneti kılanlar büyük sevap kazanırlar.

  "Sünnet Namazların Fazileti" bahsinde İbni Ömer'in rivayet ettiği hadiste (nr. 72) Resûl-i Ekrem'in akşam namazından sonra iki rek`at namaz kıldığı, "Öğle Namazı'nın Sünneti" bahsinde Hz. Âişe'nin rivayet ettiği hadiste de (nr. 89) akşam namazını kıldırdıktan sonra eve gelerek iki rek`at namaz kıldığı geçmişti.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz ibadet etmeyi çok severdi. bu yüzden yapabilecek ne kadar ibadet varsa yapardı. buna namaz da dahil. peygamber efendimiz farz namazları dışında da farklı namazlar kılardı. ayrıca peygamber efendimiz ikindi namazından önce iki rekat akşam namazından sonrada iki rekat namaz kılardı.
+ Yorum Gönder