+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Namaz Abdesti Almadan Namaz Kılınır Mı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Namaz Abdesti Almadan Namaz Kılınır Mı
  namaz abdesti almadan namaz kılınır mı kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Namaz Abdesti Almadan Namaz Kılınabilinir Mi

  Müslümanlar nezdinde dînî delillerle bilinmektedir ki, küçük ve büyük hadesten tahâret (namaz kılmak için, abdestsiz ise abdest alması, cünüp ise, yıkanması) farzdır ve namazın geçerli (sahih) olması için bir şarttır.

  Buna göre bir kimse kasten veya unutarak abdestsiz olarak veya (cünüp ise) yıkanmadan namaz kılarsa, namazı bâtıldır (geçersizdir) ve namazını tekrar kılması gerekir. Ayrıca kasten abdestsiz olarak veya (cünüp ise) yıkanmadan kılmışsa, büyük bir günah işlemiş olur.

  Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "Bir müslüman, kıbleden başka bir yöne doğru veya abdestsiz olarak namaz kılamaz rükû veya secde edemez.Her kim, böyle yaparsa, yerilmeyi ve azabı hak etmiş olur." (Minhâcu's-Sünne; c: 5, s: 204)

  Nitekim böyle yapan kimse hakkında şiddetli bir tehdit gelmiştir.

  Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  (( أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَجُلِدَ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَامْتَلَأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ قَالَ: عَلَامَ جَلَدْتُمُونِي ؟، قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ, وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ.)) [ رواه الطحاوي في مشكل الآثار وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ]


  "Allah'ın kullarından bir kula kabrinde yüz sopa vurulması emrolundu.Adam bir sopaya indirilinceye kadar Allah'a yalvarıp yakardı. Yal*nız bir sopa vurulunca kabri ateşle doldu.Ateş ondan kalkınca, adam ayıldı.

  - Neden bana vurdunuz? dedi.

  Melekler:

  - Sen abdestsiz olarak bir vakit namaz kıldın ve bir mazlumun ya*nından geçip yardım etmedin, dediler." (Tahâvî; "Müşkilu'l-Âsâr; c: 4, s: 231'de rivâyet etmiş, Elbânî de "Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha"; hadis no: 2774'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir."

  İkincisi:

  İlim ehli, abdestsiz namaz kılmayı helal sayarak veya alay ederek namaz kılanın kâfir olduğunda ittifak etmişlerdir.Bu kimseden tevbe etmesi dilenir.Eğer tevbe etmezse, mürted (dînden dönmüş) olarak öldürülür.

  Yok eğer helal sayarak veya alay ederek değil de tenbellik yaparak ve gevşek davranarak abdestsiz namaz kılarsa, İmam Ebu Hanife -Allah ona rahmet etsin- yine de kâfir olur, demiştir.Âlimlerin büyük çoğunluğu ise, bu kimse kâfir olmaz, fakat büyük günahlardan birisini işlemiş olur, demişlerdir.

  İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "(Abdestsiz ise) abdestsiz olduğunu ve (cünüp ise) yıkanmadığını bildiği ve bu halde namaz kılmanın haram olduğunu halde namaz kılarsa, büyük bir günah işlemiş olur. Bize göre bu kimse, helal saymadıkça bu davranışıyla kâfir olmaz. Ebu Hanife ise şöyle demiştir: Alay ettiği için kâfir olur."

  Bu konudaki delilimiz; Abdestsiz veya cünüp olarak namaz kılmak, zinâ ve benzeri bir günaha benzeyen bir ma'siyettir (günahtır)." ("el-Mecmû'"; c: 2, s: 84. "Ravdatu't-Tâlibîn"; c: 10, s: 67)

  Hanefîlerin mezhebine göre şu kaynaklara bakabilirsiniz: "el-Bahru'r-Râik"; c: 1, s: 151, 302. c: 5, s: 132. "İbn-i Âbidîn Hâşiyesi"; c: 3, s: 719.

  Abdestsiz veya cünüp olarak namaz kılan kimsenin tevbe etmesi ve istiğfarda bulunması ve bir daha bu gibi bir davranışa dönmemeye azmetmesi gerekir. Ayrıca bu kimsenin, abdestsiz veya cünüp olarak kıldığı namazını tekrar kılması gerekir. Allah Teâlâ tevbe edenin tevbesini kabul eder.

  Bu kimsenin yeniden İslâm'a girmesi (îmânını yenilemesi) gerekmez.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  Bu konuda (27091) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz
  .

 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  Abdest almadan namaz kılınmaz temiz bir şekilde secdeye gitmek lazım orda sen Allahın huzuruna çıkınca abdestli olmak lazım her namazda abdest yenilemek daha hayırlıdır
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Namazda abdest almadan namaz kılınmaz. eğer kılacağının namazınızın kabul olmasını istiyorsanız o zaman abdets almak zorundasınız. eğer cünüplüyseniz o zaman da boy abdesti almak zorundasınız. yani namaz kılmak için abdesten kaçışınız yok .

+ Yorum Gönder