+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Ashabtan Tesbih Kullanan Olmuş Mudur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ashabtan Tesbih Kullanan Olmuş Mudur
  Ashabtan tesbih kullanan olmuş mudur kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye


  Ashabtan tesbih kullanan oldu mu


  Cevap: Tesbihin yerini tutan ve okunan virdin tesbitine yarayan şeyleri kullanan olmuştur. Şöyle ki:

  a) Sa'd bin Ebi Vakkas'ın (ra), çakıl taşlarını, evradın sayılarını hatırlamada kullandığı ve bu şekilde tesbihatta bulunduğu rivayet olunmaktadır.

  b) Ashabdan Ebu'd-Derda (ra) bir kese içinde Acve hurmasının çekirdeklerini toplamıştı. Duha namazı kılındıktan sonra bunları birer birer keseden çıkararak okuduğu tesbihleri sayar ve onların tükenmesine kadar virdine devam ederdi.

  c) Ebu Said eI-Hudri (ra) de çakıl taşı kullanarak tesbihatta bulunurdu.

  d) Deylemi Müsned-i Firdevs (ra) de Hazret-i Ali (ra)'den merfu olarak "Tesbih ne güzel hatırlatıcıdır" hadisini nakletmektedir.

  e) Ebu Hüreyre (ra), üzerinde iki bin düğüm atılmış bir ipi vardı. Bunlarla tesbihte bulunmadan önce uyumazdı.
  Mehmed Emre - www.ihya.org - Çağımız ve Günümüz Meselelerine Fetvalar

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Evet olmuştur. mesela ebi vakkas tesbih çekerken çakıl taşlarını kullanmış, ebud derda ,okuduğu tesbihleri hurma çekirdeği yardımı ile sayardı , ebu said te tesbihat çekmiş ve tesbihatlarını çakıl taşları kullanarak saymıştır
+ Yorum Gönder