+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Abdesti bozan haller hakkında bilgi verir misiniz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Abdesti bozan haller hakkında bilgi verir misiniz

  Abdesti bozan haller bilgi verir misiniz?


  Mâide sûresi 6. ayette, "Sizden biri tuvaletten gelmişse" cümlesi büyük ve küçük abdest bozmayı ifade eder. Buna göre, ön veya arkadan çıkan idrar, dışkı, kan, menî, mezî ve vedî gibi sıvılar abdesti bozar. Hz. Peygamber'in hadislerinde, buna kıyasla bedenin diğer yerlerinden çıkacak kan, irin ve ağız dolusu kusmak gibi sıvıların da abdesti bozacağı belirtilmiştir.253 Hanefîler bu uygulamayı esas almıştır.

  Şafiî ve Mâlikîlere göre ise, idrar ve dışkı yolları dışında vücuttan çıkan kan vb. sıvılar abdesti bozmaz. Çünkü Hz. Peygamber kan aldırmış ve abdestini yenilemeden namaz kılmış, vücuduna ok saplanan sahabenin kan akarken, namazını tamamlamasını onaylamıştır.254 Hanefîler bu gibi münferit olayların, "özür sahibi olma" gibi özel durumlarla ilgili olduğunu ve genel ilkeyi etkilemeyeceğini söylemişlerdir.

  Buna göre abdesti bozan halleri şöylece sıralayabiliriz:

  1) Önden veya arkadan dışkı, idrar, kan, meni, mezi ve vedi gibi bir sıvının çıkması.
  2) Arkadan yel çıkması.
  3) Ön ve arka dışında, bedenin herhangi bir yerinden çıkan kan, irin veya cerahat, çıkış yerinden çevreye yayılmış durumda ise abdesti bozar. Ağızdan gelen kan tükürüğe galip durumda ise abdesti bozar.
  4) Ağız dolusu kusmak.
  5) Akkn düşünme melekesini gideren durumlar abdesti bozar. Uyuma, bayılma, akıl hastalığı gibi.
  6) Fahiş mübaşeret ki kadına, arada giysi olmaksızın sarılmak gibi.
  7) Namazda kahkaha ile gülmek.
  8) Cinsel ilişkide bulunmak.
  9) Mestler için belirlenen sürenin geçmesi.
  10) Özürlünün abdestinde namaz vaktinin çıkması.
  11) Teyemmüm abdestinde suya ulaşma.

  Abdestli olarak giyilecek mestlerin üzerine, ilk abdest bozulduğu andan itibaren yerleşik olan için bir gün bir gece, yolcu için üç gün üç gece olmak üzere meshedilebilir. Mestin ayaktan çıkarılması ve sürenin dolması meshi bozar.

  Deri kaplanmış çorap üzerine meshedilebileceği konusunda görüş birliği vardır. Normal çoraplar konusunda ise fakihler ikiye ayrılmıştır:

  Ebu Hanife, Şafiî ve Mâlikîlere göre çorabın üzerine meshet-mek caiz değildir. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve Hanbelîlere göre ise altını göstermeyen, sık dokunmuş peş peşe yürümek mümkün olan, sağlam, kalın ve dayanıklı (sehîn) çorap üzerine mesih caiz olur. Ebu Hanife'nin yaşlılık döneminde Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'in görüşüne kaülarak çorap üzerine meshettiği nakledilmiştir.255

  Bir namaz süresince kesilmeksizin süren, bundan sonra da her namaz vaktinde en az bir kere yinelenen kanama, idrar, yellenme vb. haller, kişiyi "özürlü" kılar. Özürlü kişi her namaz vakti girince abdest akr ve bir sonraki namaz vaktine kadar abdestk sayıkr. Özrü dışında abdesti bozan durumlar olmadıkça abdesti devam eder.


  253 bk. Tirmizî, tahâre, 64; Mâlik, Muratta', tahâre, 46, 47; Zeylaî, Nasb, I, 38, 44.
  254 bk. Buhâri, ilim, 5, vüdû', 34; Müslim, hayz, 18; Nesâî, tahâre, 111, gasl, 28; İbn Mâce, tahâre, 64-70.
  255 Zühaylî, İslâm Fıkıh Ansik., Risale, İst., I, 254, 255.
 2. Muhammed gunduz1
  Devamlı Üye

  abdest aldıktan sonra idrar yapmak,Aileden olmayan bir kıza dokunmak ve uyumak bunlar abdesti bozan temel kavramlardır.
+ Yorum Gönder