+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Teyemmüm abdesti nedir hangi durumlarda gerekir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Teyemmüm abdesti nedir hangi durumlarda gerekir
  Hangi durumlarda teyemmüm gerekir


  Namaz kılmak ve Kabe tavafı gibi ibadetler için abdestli olmak gerekir. Abdest ve boy abdestinin suyla alınması asıldır. Ancak su bulunmaması veya bulunup da kullanma imkânının olmaması halinde teyemmüm abdesti, abdest yerine geçer. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Eğer cünüpseniz, iyice yıkanıp temizlenin. Hasta veya yolcu iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut da kadınlara dokunmuşsanız, su da bulamamışsanız, temiz toprakla teyemmüm edin, niyetle yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin." (Mâidc, s/6)

  Yukarıdaki ayete göre; hasta olma veya yolculukta bulunma durumlarında, tuvaletten gelen veya eşiyle cinsel ilişkiye giren kimse, su bulamadığı veya su bulup da kullanamadığı durumlarda niyet ederek, avuç içlerini temiz toprağa vurup yüzünü ve ikinci defa toprağa vurup dirseklere kadar iki kolunu meshederek abdestli hale gelmiş olur. Bunlar teyemmümün farzlarıdır. Bu abdest kişiyi cünüplükten de kurtarır. Sudan en az bir buçuk km. kadar uzakta bulunmak, hastalık, tehlikeli soğuk, düşman ve susuzluk korkusu teyemmümü meşru kılan özürlerdir. Su bulunsa da çekme imkânının olmaması, cenaze veya bayram namazını kaçırma korkusu da teyemmümü meşru kılar. Suya ulaşınca teyemmüm abdesti kendiliğinden bozulmuş olur. Arük namaz için suyla ab-dest veya boy abdesti almak gerekli olur. Hasta olan kimse de ab-dest alamaz ve yardımcı da bulamazsa teyemmüm yapar.
  Nisa süresindeki benzer ayette de şöyle buyrulur: "Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de -yolcu olanlar müstesna- boy abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın! Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız yahut sizden biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunup (bu durumlarda), su bulamamışsaniz o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve eklerinizi meshedin! Şüphe yok ki Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır." (Nisa, 4/43)

  Yukarıdaki ayette yer alan bir öncekinden farklı olarak £j>X* J-^i ifadesindeki jjip yolu karşıdan karşıya geçmek demektir. Bu ifade kısa yolculukları akla getirmektedir. Bu konuda Kurtubî şöyle demiştir: "Hiç kimse yıkanmadan namaz kılamaz. Ancak yolcu teyemmüm eder. Bu, Ebû Hanîfe'nin görüşüdür. Çünkü hazarda çoğunlukla su bulunur ve cünüp olan kişi suyla yıkanabilir. Yolcu ise, çoğu kez su bulamaz veya bulsa da yıkanma zorluğu olur. Bu yüzden o, teyemmüm edebilir."269

  269 Kurtubî, Cami', V, 206.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Teyemmüm abdesti su ile yapılmayan bir abdesttir. Bu abdest sadece bir namaz için geçerlidir. Toprak ile alınan bu abdest suyun bulunmadığı yerlerde alınır. Zor kalınan durumlar için iyidir.
+ Yorum Gönder