+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Ezanla ilgili Peygamberin hadisleri ve uygulaması hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Ezanla ilgili Peygamberin hadisleri ve uygulaması hakkında bilgi

  Ezanla ilgili Hz. Peygamber'in hadisleri ve uygulaması


  Hz. Peygamber'in ezan rüyalarını onayı ile başlatılan bugünkü ezan uygulaması konusunda, onun bazı hadisleri şunlardır: "Namaz vakti geldiği zaman, içinizden birisi sizin için ezan okusun, en yaşlı olanınız da imam olsun."213

  "Eğer insanlar ezandaki ve (farz namazda) ilk saftaki üstünlüğü bilselerdi, bunları yapmakta yarışırken kura çekmek zorunda kalırlardı!"274

  Başka bir hadiste şöyle buyrulur: "Koyun sürüsünün başında veya çölde bulunsan bile, namaz için ezan oku ve sesini yükselt. Çünkü müezzinin sesini işiten hiçbir cin, insan veya başka bir şey yoktur ki kıyamet gününde müezzin için şahitlik yapmasınlar."275

  Kimsenin bulunmadığı dağ ve bayırda tek başına nama2 kılacak kimsenin, sesli olarak ezan ve kamet okumasını Ibn Abidîn, Reddü'l-Muhtâr isimli eserinin ezan bölümünde şöyle değerlendirir: Böyle bir ezan okuyuşu, çevrede bulunan insan, cin ve melekler için bir davettir. Tek başına bulunan bu kimse, imam heyb etiyle kıbleye yönelerek namaz kils a ve namazdan sonra, "Ben burada bir topluluğa namaz kıldırdım." diye yemin etse, yalan söylemiş olmaz.

  Ebu Hüreyre'den nakledilen şu hadis ne kadar anlamlıdır: "Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek kaçar. Ezan bitince tekrar geri gelir. Namaz için kamet edilince yine arkasını dönüp kaçar. Kamet bittiğinde yine gelir ve kişi ile nefsi arasına sokulur ve ona: Filân şeyi hatırla, filân şeyi hatırla diyerek, namazdan önce aklında olmayan şeyleri hatırlatır da, neticede insan kaç rekât namaz kıldığını bilemez olur."276

  Ezan ve kamet vakit namazları ve kaza namazları için sünnettir. Hanımlara ezan ve kamet gerekmediği gibi, ezan okunan şehir ve kasabalarda, mescidlerden başka yerlerde, yalnız başına namaz kılan erkeklere de yalnız farzdan önce kamet getirmek yeterli olur.
  Kametin sözleri ezandakinin aynıdır. Ancak "hayye ale'l-felâh" dan sonra, iki kere, "kad kâmeti's-salâtü (namaz başladı)" cümlesi ilâve edilir. Kamet de ezan gibi ikişerli olarak okunur. Delil, ezan rüyasını gören Abdullah ibn Zeyd, kameti de öğrendiği gibi nakletmiştir.277

  273 Buhârî, ezan, 17, 18, 49, 140, edeb; Müsüm, mesâcid, 292, 293..
  274 Buhârî, ezan, 9, 32; Müslim, salât, 12.
  275 Buhâri, ezan, 5, bedü'l-halk, 12, tevhîd, 52; Nesâî, ezan, 14.
  276 Buhâri, ezan, 4; Müslim, saiât 19
  277 Zeylâî, age, I, 266-267; İbn Mâce, ezan, 6; Ahmed ibn Hanbel, age, V, 232.
 2. Nesrin212121
  Yeni Üye

  Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu ki Namaz vakti geldiğinde imam ezanı okusun buyurmuştur ve ezan namaz kılmamızı çağrılmaktadır.
+ Yorum Gönder


ezanlailgili hadisler