+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Namazı cemaatle kılmanın hükmü nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Namazı cemaatle kılmanın hükmü nedir

  İmana sonradan uyan kimse eksik kalan rekâtları nasıl tamamlar?

  Kur'ân-ı Kerim'de farz namazların toplulukla kılınması teşvik edilmiş, Hz. Peygamber de farz namazları cemaatle kılmanın, yalnız başına kılmaya göre 27 kat daha ecirli olduğunu bildirmiştir.280

  Hanefî ve Mâlikîlere göre, günlük beş vakit farz namazları cemaatle kılmak erkekler için müekked sünnet; Şâfiîlere göre bir yerde ikâmet edenler için farz-ı kifaye; Hanbelîler'e göre ise farz-ı ayındır.

  Farz namaza ilk rekâtın rükûundan sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rekâdarda imama uyan kimseye, "mesbûk" denir. Mesbûk imam selâm verince tekbirle ayağa kalkar ve eksik kalan rekâtları kendi başına kılar.

  Mesbûkla ilgili uygulama örnekleri:

  Kaç rekâtlı olursa olsun, bütün farz namazların ikinci rekâtında imama uyan kimse tekbir alıp susar, imam ile beraber son oturuşta yalnız Tahiyyât okur, imam selâm verince kendisi ayağa kalkar, Sübhâneke, Eûzü- besmele, Fatiha ve bir miktar Kur'ân-ı Kerim okuyarak, rükû ve secdelerden sonra oturup, Tahiyyât ile salli-barik ve Rabbena âtinâ dualarını okuyarak selam verir.

  Dört rekâtlı namazın üçüncü rekâtında imama uyan kimse, kendisinin birinci oturuşunu imamın son oturuşuyla birlikte yapmış sayılır. Yalnız Tehiyyât'ı okur, imam selâm verince kalkar, Sübhâneke, Eûzü- besmele, Fatiha ve bir miktar Kur'ân okuyup rükû ve secdelere varır, sonra kalkar, yalnız besmele ve Fatiha ile bir miktar daha Kur'ân okuyarak son rekâtı tamamlar.

  Dört rekâtlı bir namazın son rekâtında imama uyan kimse, imam ile teşehhütte bulunduktan sonra kalkar, Sübhâneke, Eûzü-besmele, Fatiha ve bir miktar daha Kur'ân okur, rükû ve secdelerden sonra oturur, yalnız Tehiyyât'ı okuduktan sonra kalkar, besmele ile Fatiha'yı ve bir miktar daha Kur'ân okuyup, rükû ve secdelere varır, oturmaksızın kalkar, yalnız Besmele ve Fatiha ile bir rekât daha kılarak namazı tamamlar.
  Akşam namazının son rekâünda imama uyan kimse, imamla birlikte o rekâtı kılıp teşehhütte bulunur, bundan sonra kalkar ve Sübhâneke ile başlayıp eksik kalan ilk rekâtı kılar. Tahiyyât'ı okuyup tekbirle ayağa kalkar, besmele çekip Fatiha ve bir miktar Kur'ân-ı Kerim okuyarak rükû, secde ve son oturuşu yapar, selâm ile namazdan çıkar.


  280 Buhârî, ezan, 30; Müslim, mesâcid, 257, 345; Tirmîzî, salât, 47; Nesâî, imamet, 42; İbn Mâce, mesâcid, 16.
 2. Muhammed gunduz1
  Devamlı Üye

  Cemâatle namaz, Hanefi mezhebine göre sünnet-i müekke'de; Şâfiî mezhebine göre, farz-ı kifâye -sünnet-i müekke'de-; Mâliki mezhebine göre, sünnet-i müekke'de-farz-ı kifâye; Hanbeli mezhebi ve Dâvud ez-Zahirî'ye göre ise; farz-ı ayın'dır.
+ Yorum Gönder