+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Seferilik nedir yolcuya getirilen kolaylıklar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Seferilik nedir yolcuya getirilen kolaylıklar nelerdir

  Seferilik Nedir


  Seferilik, Islâmî bir terim olarak belirli bir mesafeye gitmek olup, orta bir yürüyüşle üç günlük, yani on sekiz saatlik bir mesafeden ibarettir. Buna "üç merhale" de denir.

  Vatanında veya o hükümdeki bir yerde oturan kimseye "mukîm", buradan çıkıp en az onsekiz saatlik mesafeye gitmeye başlamış olan kimseye de "misafir (yolcu)" denir. Yolculuk; vatan edinilen şehir, kasaba veya köyün yola çıkıldığı tarafındaki evlerinden ayrıldıktan ve en az üç günlük bir yere gidilmeye niyet edildikten itibaren başlar.

  Yolcular için bir kısım kolaylıklar, ruhsadar getirilmiştir. Ramazanda yolculukta bulunan için orucunu geri bırakması mubahtır. Yolcunun mesh süresi üç gün üç gecedir. Yolcu dört rekâtlı farz namazlarını ikişer rekât olarak kılar.

  Hanefîlere göre, yolculuk sırasında konaklama yerinde eğer güvenlik ve rahatlık varsa, farzlara bağlı müekked sünnederi kılmak gerekir. Hadiste; "Sizi atlar kovalasa da sabah namazının iki rekât sünnetini tetk etmeyin."281 buyrulmuş; Hayber Gazvesi dönüşünde, konaklama yerinde, sabah namazına kalkılamaması üzerine, güneş yükseldikten sonra, önce iki rekât namaz kılınmış, sonra Allah'ın elçisi farzı kıldırmıştir.282 Nitekim Hz. Peygamber'in yolculuk sırasında nafile namazları binitinin üzerinde, binit ne tarafa dönerse dönsün imâ ile kıldığı da naUeclilmiştir.283 Yürüyüş ve yolculuk hâlinde korku, zaman darkğı vb. güçlükler varsa nafile namaz kılmak gerekmez.284 Ebu Musa'dan (radıyaiiahu anh), Rasûlüllah (saUaüahu aleyhi ve seiiem) şöyle buyurmuştur: "Bir kimseyi hastalık veya yolculuk meşgul eder, amel eksikliği olursa, kendisine sağlıklı ve mukim iken yaptığı amellerin benzeri yazılır."285

  Çoğunluk mezhep imamlarına göre ise, yolculukta sabah namazının sünneti dışında farzlara bağk nafile namazları kılmak gerekmez. Delil, Abdullah ibn Ömer'den nakledilen şu hadistir: "İbn Ömer Mekke yolculuğu sırasında arkadaşlarına öğle ve ikindi namazlarını ikişer rekât olarak kıldırmışü. Öğle namazından sonra, bazı kişilerin nafile namaz kıldıklarını görünce, "Eğer ben nafile namaz kılacak olsaydım, farzı dörde tamamlardım." demiş ve şu hadisi nakletnııştir: "Ben, Rasûlüllah (saiMahu aleyhi ve seikm) üe birlikte yolculukta bulundum, o, vefat edinceye kadar iki rekât üzerine ziyade yapmadı. Ebu Bekir (radıyaiiahu anh) ile birükte bulundum, o da vefat edinceye kadar iki rekât üzerine ziyade yapmadı. Ömer ve Osman'la birlikte bulundum. Onlar da vefadarına kadar iki rekât üzerine ilâve yapmadılar. Allah Teâlâ şöyle buyurdu: "Şüphesiz sizin için Allah'ın elçisinde güzel bir örnek vardır."286
  Aslî vatana dönüp gelmekle yolculuk hali sona erer. Burada oturmaya niyet edilmese de sonuç değişmez. Vatan-ı ikamete dönüşte ise, kalmaya niyet gerekir.

  Vatan üç kısma ayrıkr:

  a. Aslî vatan: Bir insanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği veya içinde barınmayı kasd edip, başka yeri vatan edinmek istemediği yere "vatan-ı aslî" denir.

  b. İkamet edilen vatan: Bir kimsenin doğduğu, evlendiği ve yerleşmeye karar verdiği bir yet olmaksızın yalnız içinde on beş günden fazla kalmak istediği yere de "vatan-ı ikâmet" denir.

  c. Süknâ vatanı: Bir yolcunun, içinde on beş günden az oturmak istediği yer de kendisinin bir "vatan-ı süknâ" sidir. Bu sonuncuya itibar edilmez. Bununla ne aslî vatan ne de ikâmet vatanı değişmiş, bozulmuş olur.

  281 Ahmed ibn Hanbel, age, II, 405; Ebû Dâvûd, tatnvvu', 3, H. No: 1258.
  282 Ebû Dâvûd, sulat, 11, H.No: 435, 443; Nesâî, mevâkît, 54, 55; Ahmed ibn Hanbel,
  age, IV, 444; Tehânevî, 1'lâü's-Sünen, II, 126.
  283 bk. Buhârî, taksir, 7-9.
  284 İbn Âbidîn, age, II, 270; İbn Kudâme, II, 271.
  285 Buhârî, cihâd, 56, H. No: 134; Ebû Dâvûd, ceaâiz, 20, H. No: 3091.
  286 Müslim, müsâfhîn, 8; İbn Mâce, ilıâme, 75, H. No: 1071; Nesâî, taksk, 5, H. No: 1456.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Seferilik yolculuk anlamına gelmektedir. Yürüyüşle 18 saat mesafe olarak hesaplanır. Kişi bu kadar mesafe gittiğinde seferi sayılır ve seferi olan kişi daha kısa namaz kılabilir. Seferiler öğle ve ikindi namazını ikişer rekat kılabilirler. seferde olan kişi dört rekat olan namazları ikişer olarak kılabilmektedir.
+ Yorum Gönder