+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Namazın Sağlımız Üzerindeki Etkileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. ßaran
  Devamlı Üye

  Namazın Sağlımız Üzerindeki Etkileri
  Namazın Sağlımız Üzerindeki Etkileri


  Müslüman, beş vakit namazı, Allah Teala emrettiği için kılar. Cenabı Hakkın her emrinde bir çok hikmetler vardır. Namaz kılarken yapılması emredilen her hareketin, hem bedene hem de ruha sağladığı faydalar vardır. Namazın sağlığımız üzerindeki faydalarından bazıları şunlardır:

  1. Namazda yapılan hareketler hafif olduğundan kalbi yormaz. Ve Günün değişik saatlerinde kılındığı için insanı devamlı zinde ve dinç tutar.

  2. Namaz sebebiyle başını günde seksen defa yer koyan bir kimsenin beynine ritmik olarak kan fazla ulaşır. Bu yüzden beyin hücreleri yeterince beslendiğinden, Namaz kılanlarda hafıza ve şahsiyet bozukluklarına daha az rastlanır. Bu insanlar daha sağlıklı bir ömür geçirirler. Bu gün tıpta "demans senil" bunama hastalığına uğramazlar.

  3. Namaz kılanların gözleri, muntazam olarak eğilip doğrulmaktan dolayı, daha kuvvetli kan deveranına malik olur. Bu sebeple göz içi tansiyonunda artma olmaz ve gözün ön kısmındaki sıvını devamlı değişmesi temin edilmiş olur. Gözü "Katarakt" veya "Karasu" hastalığından korur.

  4. Namaz kılmaktaki izometrik hareketler, midedeki gıdaların karışmasına, safranın kolay akmasına ve dolayısıyla safra kesesinde birikinti yapmamasına, pankreastaki enzimlerin kolay boşalmasına yardımcı olacağı gibi, kabızlığın giderilmesinde de rolü büyüktür. Böbreğin ve idrar yollarının iyice çalkalanmasından, börekte taş oluşumunun önlenmesinde ve mesanenin boşalmasına da yardımcı olur.

  5. Beş vakitte kılınan namazdaki ritmik hareketler, günlük hayatta çalıştırılamayan adale ve eklemleri çalıştırarak artoz ve kireçlenme gibi eklem hastalıklarını ve adale tutulmalarını önler.

  6. Vücut sağlığı için temizlik muhakkak lazımdır. Abdest ve gusül, hem maddi hem de manevi bir temizliktir. İşte namaz temizliğin ta kendisidir. Zira hem bedeni hem de ruhi temizlik olmada namaz olmaz. Abdest ve gusül, bedeni temizliği sağlar. Namaz ibadeti insanı ruhen ve bedenen temizlemiş dinlendirmiş olur.

  7. Koruyucu hekimlikte belirli zamanlarda yapılan beden hareketleri çok mühimdir. Namaz vakitleri, kan dolaşımını tazelemek ve teneffüsü canlandırmak için en uygun vakitlerdir.

  8. Uykuyu tanzim eden en önemli unsur namazdır. Hata vücutta biriken statik elektriklenme, secde yapmakla topraklama yapmış olur yani statik elektrik boşalır. Böylece vücut tekrar zindeliğe kavuşur. (Hasan Yavaş, Namaz Kitabı, s. 134)

  Kaynak: Osman ERSAN, Gözümün Nûru Namaz, Erkam Yayınları. 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Namazın hiç şüphesiz ki hem dinen hem sağlıkken hemde zihnen bir çok faydası var ki Allahu Teala biz insanlara farz kıldı. Namaz kılarken her gün binlerce doktorun spor yapın diye söylediği hareketleri de yapmış oluyoruz çünkü namazın her hareketi bizim sağlığımız için ayrı bir spordur ve sağlıklı olmamızı sağlıyor. Namaz kılarken yemiş olduğumuz yemeği sindiriyoruz.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Namaz allah tarafından müslümanlara farz kılınmıştır. bunun dışiında namaz insanların sağlığı için yararlı bir ibadettir. örneğin namaz kılan bir insan namazını kılabilmesi için abdest alması gerekir buda o kişinin mikroplardan kendini günde beş defa temizlediği anlamına gelir.
+ Yorum Gönder