+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Dilekçe Nasıl Yazılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Dilekçe Nasıl Yazılır
  Dilekçe Yazımı Zor Mudur


  Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.

  - Yer ve tarih belirtilmelidir.

  -Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.

  - Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle, açık, okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.

  - Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır.

  - Nesnel olunmalıdır.

  - Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.

  - İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.

  - Dalkavukluğa ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir.

  - Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.

  - Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa ".durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim",
  üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "gereğini saygılarımla arz ederim",
  yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa "izninizi saygılarımla arz ederim"
  gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

  - Doğru, düzgün, özenli ve temiz bir Türkçeyle yazılmalıdır.

  - Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.

  - Mutlaka imzalanmalıdır.

  - Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir.

  - Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.
 2. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  teşekkür ederim.
  emeğine sağlık
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Dilekçe resmi yerlere yazılan dilek ve şikayetlerimizi bildirdiğimiz yazılardır. Dilekçeyi yazarken ilk başta yazılan resmi kurumun adı yazılır daha sonra isteğimizi bildirir en son da adımız soyadımız ve imzamızı attıktan sonra tarihi de ekleyerek göndeririz.
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  Dilekçe Nasıl Yazılır Kısaca

  Özel şahısların tüzel kişiliklere (resmi daire veya firmalar) talebini yazılı olarak iletmek için yazılan yazılara dilekçe denir.

  Genel olarak bir dilekçede 6 temel öğe vardır:

  1) Tarih
  2) Makam adı (ve gerekirse ili veya açık adresi.)
  3) Konu metni
  4) İmza
  5) Dilekçeyi yazan kişinin adı
  6) Dilekçeyi yazan kişinin adresi

  Bu öğeler kenar boşlukları belirlendikten sonra içeride kalan alanda, hayali dış çerçeveye yaslanacak şekilde yerleştirilir.

  İç bölgenin sağ üst kısmına dilekçenin tarihi GG.AA.YYYY biçiminde yazılır.

  Sol alt bölgeye de dilekçeyi yazan kişinin adresi yazılır. Adres yazarken posta kodu biliniyorsa mahalle yazmaya gerek yoktur. Adres açık olmalıdır.

  Konu metni kağıdın tam ortasına gelecek şekilde (belki biraz üst tarafta kalabilir) yazılır. Paragraflar girinti ile başlar.

  Makam adı da konu metninin üst kısmına, arada normal paragraf boşluğundan biraz daha fazla boşluk kalacak şekilde yazılır ve hitap sonrasına virgül getirilir.

  Konu metninin sağ alt tarafına, kenara çok yaklaşmayacak ve metinle arasında bir miktar boşluk kalacak şekilde imza atılır.

  İmzanın hemen altına isim yazılır. İsim, soyadı büyük harflerle olacak şekilde yazılır.

  Öğe aralarında bırakılacak boşluk miktarı, sayfanın görünümü bozulmayacak biçimde ayarlanabilir.

  Bunların dışında ek belgelerin bir listesi yer alabilir. Dilekçe ile birlikte ek belgeler de veriliyorsa adres kısmının hemen üstünde bunlar belirtilmelidir.

  Ek 1: 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
  Ek 2: 1 adet adli sicil kaydı

  Konu metni içinde eklerin varlığından ve miktarından açıkça bahsediliyorsa bunları bu şekilde ayrıca belirtmeye gerek yoktur. Amaç yalnızca, ilgili makamı eklerin varlığından haberdar etmektir.

  Dilekçede başvurulan makamın konu ile gerçekten ilgili olması gerekir. Dilekçeyi, konunun hangi kurum ve makamla doğrudan ilgili olduğunu öğrendikten sonra yazmak gerekir. Eğer makam doğru değilse dilekçenizin işleme alınmayabilir.


+ Yorum Gönder