+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda neler yapabiliriz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda neler yapabiliriz
  Eğitim Ve Öğretim

  Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma Her sektörün
  hizmet verirken karşılaştığı bazı sorunlar mevcuttur Sağlık alanında tek başına
  tüm topluma ulaşması olanaksız olup verilen hizmetin kaliteli ve yeterli olması
  olanaksızdır Bunun ve sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi
  çalışmalar yapabiliriz, okulumuzda sağlıklı bir çevre olması için neler
  yapabiliriz, çevremizin ve okulumuzun daha temiz olması için neler yapabiliriz,
  okulumuzun daha temiz olması için neler yapabiliriz, çevremizin temiz olması
  için neler yapabiliriz, çevremizin ve okulumuzun temiz olması için neler
  yapabiliriz, sağlıklı bir çevre için neler yapabiliriz, işbirliği yapmanın
  önemi, okulumuzun temiz olması için neler yapmalıyız

  Her sektörün hizmet verirken karşılaştığı bazı sorunlar mevcuttur Sağlık
  alanında tek başına tüm topluma ulaşması olanaksız olup verilen hizmetin
  kaliteli ve yeterli olması olanaksızdır Bunun için diğer sektörlerin
  kaynaklarından yararlanmasın gerekir Böylece istenen düzeyde, istenen şekilde
  ve istenen kalitede yaygın eğitim verilebilir
  Özellikle sağlık gibi insanın yaşamını çok etkileyen bir sektörün insanlara
  hizmet verme temel ilkesidir Çünkü her kişi sağlıklı bir yaşam yaşamak ister ve
  buda onların en temel hakkıdır Sağlık sektörünün yaş, cins, ırk, statü
  gözetmeksizin her insanı kapsaması gerekir Ve böyle geniş bir hizmet yürüten
  bir sektörün bunu tek aşına başarması gibi bir şey düşünülemez Bunun içinde
  görev, yetki ve sorumluluğun farklı sektörlerle paylaşılması gerekir

  İşbirliğinin Aşamaları:

  ? Yapılacak sağlık konusunun ilk aşamada belirlenmesi gereklidir
  ? Konunun çözümüne yönelik tüm hareket ve amaca ulaşmak için tutulan yollar
  belirlenmelidir
  ? Katılacak olan sektörlerin katılım ve onunla ilgili olarak para, insan gücü,
  araçlar, fikirler, çalışmalara katılım, onay verme gibi bilgilerin hazırlanması
  gerekir
  ? Katılacak olan sektörlerle sorun ve bu sorunlara çözüm önerileri için
  tartışılıp eylemler ve izlenecek planlar belirlenmelidir
  ? Eldeki tüm kaynaklar gözden geçirilmeli ve ortak olarak kullanılacak program
  ve planlar hazırlanmalıdır
  ? İşbirliğinin kurumsal bir yapısının ortaya çıkarılması gerekir
  ? Elde edilen plan ve programlar uygulanmalıdır
  ? Program ve planlar hakkında değerlendirmeler yapılmalı ve izlenmelidir

  İş birliği Yapmanın Olanakları
  ? Hedef kitleye ulaşım ve verilecek hizmetin verilmesi daha hızlı ve çabuk olur
  ? Hizmet için işbirliği yapılacak kurumun kaynak araç-gereç ve gerekli
  kaynaklarından yararlanılır
  ? Zamandan tasarruf edilir
  ? Hizmet daha ekonomik olur
  ? Kurum ve kuruluşlarla etkileşim-uyum ve ortaklı artar
  ? Halkla iletişim daha fazla olur
  ? Yapılan hizmet daha etkin, kaliteli ve verimli olur
  ? Özellikle toplum liderleri aracılığıyla halk eğitime katılmaya ikna olur
  ? Hizmetin başlama aşamasından sonuna kadar hedef kitleye yardım yapılabilir
  ? Özellikle öğretmenler, öğrenciler tarafından model alınıp taklit edildiği için
  hizmet daha verimli olup bazen ailelerle ilişkileri sayesinde aileler üzerinde
  de etkili olabilirler
  ? Çalışmalar daha ayrıntılı ve güncel olarak tanıtılır ve yaygınlaştırılır
  ? Yönetici, muhtar, imam vs yaptırım gücü sayesinde hizmet ve eğitime yer
  sağlanır ve insanların ilgisi toplanır Ayrıca çalışmaların yürütülmesi,
  izlenmesi ve değerlendirilmesinde sorumluluk yüklenmiş olunur
  ? Gönüllüler ait oldukları kitleyi etkileyip ve bu kişilere önderli ederler
  ? Özellikle anne-baba ve aile gibi en küçük sosyal birimler davranış modellerini
  geliştirdiği için onlarla yapılan işbirliğinde aile ve çevredeki bireyler daha
  kalıcı bir şekilde etkilenirler Buda eğitimi daha verimli ve etkili kılar

  Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

  - Devlet başkanları ve toplum liderleri
  - Gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi basın mensuplarıyla
  - Aile, anne ve babalarla
  - Okullarla
  - Halk eğitim merkezleriyle
  - Öğretmenlerle
  - Muhtar ve köy imamlarıyla
  - Komutan ve askerlerle,
  - Toplumdaki yöneticilerle
  - Toplumdaki gönüllülerle
  - Dini kurum ve liderlerle(diyanet işleri başkanlığı vs)
  - İş yerleriyle, işveren ve işçilerle,
  - Vakıf ve Derneklerle,
  - Sendika ve kooperatif yöneticilerine,
  - Meslek odaları ve birliklerine,
  - Sanatçılarla ve yazarlarla,
  - Sağlık personeli ve çalışanlarıyla
  - Kadın kuruluşları ve gençlik kuruluşlarıyla,
  - Belediyelerle,
  - Üniversitelerle,
  - Uluslar arası kuruluşlarla,
  - İl özel idareleriyle vs gibi tüm toplumu ilgilendiren tüm kuruluşlarla
  işbirliği yapılabilir

  İşbirliği Yapılacak Kişiler
  Bir toplum kişilerin birleşmesiyle ortaya çıkar Bu bireylerin kendi yakın
  çevresinde oluşan sorunlarla ilgilenmesi bir birey olarak hak ve
  sorumluluklarını fark etmesi ve o konu hakkında toplumsal olarak bir kalkınma
  oluşur Bu konular toplumu ilgilendirene her konu ile ilgili olabilir (örneğin:
  Eğitim, sağlık vs)yapılacak olan eğitimde öncelikle toplumu etkileyen
  kişilerle yapılır Ve bu bireylerin önder kişilerce etkilenmesi sağlamak
  istenir Ve böylece ulaşılacak hizmet ve verilecek eğitimler daha geniş
  kitlelere daha verimli ve etkili bir şekilde ulaştırılır
  Bir eğitim ve hizmette işbirliği yapılacak olan kişiler
  - Yöneticiler,
  - Eğitimciler,
  - Gazeteciler,
  - Siyasi liderler,
  - İşçiler,
  - Doktorlar ve sağlık personelleri,
  - Mahalli yöneticiler,
  - Öğretmen ve mühendisler,
  - Anne ve babalar,
  - Sanatçılar,
  - Gazeteci ve yayıncılar vs sayılabilir

  Bu kişiler aracılığıyla toplumdaki bireylerin etkilendirilmesi
  düşünülebilirancak oluşturulan işbirliğinin liderlik ve gönüllülük esasına
  oturtulması sağlanırbu nedenle işbirliği yapılacak kişiler seçilirken
  ?kişilerin özellikleri,lider olan kişilerin eğitimi ve belirlenmesi? öncelikli
  belirlenmesi gereken unsurlardır
 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  Sağlıklı bir çevremiz olması için yapılması gereken; sağ duyulu olmamız, çevreyi korumak gerekir ayriyeten bu konu ile ilgili okullarda eğitim verilmelidir.
+ Yorum Gönder