+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Sözleşme Nasıl Yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Sözleşme Nasıl Yapılır
  SÖZLEŞME NASIL YAPILIR HAKKINDA BİLGİ


  Herhangi bir taahhüt kapsamında (Mal alımı,hizmet alımı, yapım işi) yapılan sözleşmede bulunması gerekli hususlar nelerdir

  Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

  1) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı

  2) İdarenin adı ve adresi

  3) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi

  4) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları

  5) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi

  6) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

  7) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği

  8) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı

  9) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği

  10) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

  11) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar

  12) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar

  13) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları

  14) Gecikme halinde alınacak cezalar

  15) mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler

  16) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

  17) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

  18) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

  19) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

  20) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

  21) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu

  22) Anlaşmazlıkların çözümü.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  sözleşme iki yada daha fazla kişi arasında yapılan akittir genellikle noter gibi resmi kurumlar huzurunda yapılır kanunen bağlayıcılığı olması açısından gereklidir
+ Yorum Gönder