+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Batınilik faaliyetleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. GÜLNUR
  Devamlı Üye

  Batınilik faaliyetleri nelerdir
  Batınilik faaliyetleri nelerdir

  BATINILİK.jpg


  Batıni, içe ait sır ve hakikatle ilgili, batınilik mezhebine mensup kişilere denir. Batınilik ise kuranın bir dış yani zahiri anlamı olduğu kadar birde iç yani batıni olduğunu, kuranın ve hadislerin batın’ını bilinen, zahirine uyma gereğinin ortadan kalktığına inanan, dinsel veya siyasal akımların ortak adıdır. Hasan Sabbah’ın görüşleri etrafında oluşan akım Fatımiler tarafından desteklenmiştir. Liderleri Hasan Sabbah Kazvin bölgesindeki Alamut Kalesi’ni kendisine merkez yapmış ve fedaileri aracılığıyla Nizamülmülk’ün de aralarında bulunduğu birçok devlet adamını gizlice (suikast) öldürtmüştür.

  Melikşah döneminde güçlenen hareket ortadan kaldırılmak istenmiş ancak Melikşah’ın ölümü üzerine başarılı olunamamıştır. 13. yüzyıl ortalarına kadar etkili olan hareket 1256’da Moğol hükümdarı Hülagü Han tarafından Alamut Kalesi’nin yıkılması ile ortadan kalkmıştır.

  Batınilik akımını şiilerin yalnızca bir kolu tarafından benimsendiğini söylemek yanlış olur. Bugün batınilik çok farklı çevrelerce de benimsenmiştir. Alamut kalesinin yıkılmasıyla ortadan kalkan bu mezhebin uzantılarını bugün izlerini görmek halen mümkün 2. Esma
  Devamlı Üye

  Temsiliyet ve kutsiyetin yedinci imamı olan Muhammed bin İsmâ‘îl eş-Şâkir'e ait olan Batınilik Faaliyetleri Kur'an Ayetlerindeki düşünceleri yorumlayan kişiye denmektedir.Ayrıca bu düşünceleri benimsemeyen kişilere de batıni denir.
+ Yorum Gönder


batınilik faaliyetleri,  batınilerin faaliyetleri,  batinilik faaliyetleri,  batınilik faaliyetleri nelerdir,  batınilik faaliyetleri nedir,  batınilik nedir