+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Fotosentez ürünleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Fotosentez ürünleri nelerdir
  Fotosentez Ürünü : Glikoz

  Üretici canlılar olan bitkilerin, fotosentez sonucu oluşturduğu glikozdan, tüketici canlılar olan insanlar ve hayvanlar da yararlanır.Canlılarda en çok kullanılan yakıt maddesi glikozdur. Binlerce glikoz molekülünün birbiri ile bağlanması sonucu nişasta oluşur. Nişasta, özellikle tahıllarda ve patateste depolanmış halde bol miktarda bulunur. İnsan ve hayvanlarda besinlerle alınan nişasta, sindirim sisteminde su yardımıyla yapı birimi olan glikoza dönüştürülerek kana geçebilecek duruma getirilir.

  fotosentez-r-nleri-nelerdir.jpg


  Fotosentezin özgün olayları
  ◾6CO2 + 6H2O -----(Işık/Klorofil)-----------C6H12O6 + 6O2
  ◾Kloroplastta gerçekleşir.
  ◾Fotosentetik ototroflarda görülür.
  ◾Hammaddeler CO2 ve H2O dur.(Bakterilerde H ve H2S kullanılır)
  ◾Ürünler glikoz ve O2 dir.(Bakterilerde O2 yerine S oluşur)
  ◾Işıkta gerçekleşir.
  ◾Anabolik reaksiyonlarıdır.
  ◾Hidrojen akseptörü NADP dir
  ◾İnorganik madde organik maddeye dönüşür.
  ◾Işık enerjisi kimyasal bağ Enerjisine dönüşür
  ◾Fotofosforilasyon la ATP sentezi yapılır.
  ◾Klorofil ve su elektron kaynağıdır.(Bakterilerde H ve H2S, elektron ve H kaynağı olarak rol alır)
  ◾Elektronların son alıcısı klorofil ve NADP dir.
  ◾Canlıda ağırlık artışı olur.
  ◾Sentezlenen ilk ürünler karbonhidratlardır. 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Fotosentezin ortaya çıkışıyla:


  1-O2 üretimi sağlanarak ozon (O3) oluşumu gerçekleşmiştir. Ozon U.V ışınlar atmosferin üst katmanlarında tutmuş, böylece canlılar önce deniz (su) yüzeyine sonra karaya çıkışını sağlamıştır.


  2-O2 üretimi ile O2 li solunumum başlamasına olanak tanımış , enerji üretiminin artması ile canlıların fizyolojik karakterlerinde artmaya ,özelliklerinin çeşitlenmesine, sayılarının ve çeşitlerinin artmasına neden olmuştur.


  3-Oksijenin yüksek oksidasyon yeteneği nedeni ile; O2 yi etkisizleştirip kullanımını sağlayan enzim taşımayan canlıların hızla azalmasını ,O2 yi kullanabilen canlıların ise hızla çoğalarak sayılarının artmasını sağlayan doğal seleksiyonu başlatmıştır.


  4-O2 nin üretimi ile inorganik ortamdaki organik madde üretimi engellenmiş , fotosentez canlılar için en önemli organik madde üretim mekanizması olmuştur.


  Not: Fotosentezden önce (ozon oluşmadan) organik madde sentezi için gerekli enerji u.v , şimşek , yıldırımlarla gerçekleşirken , fotosentezde madde sentezi için gerekli enerji güneşin görünür ışınları (450-760n.m) ile gerçekleşir .Ozon bu ışınların geçişine engel değildir.


  Not: Bugün yaşayan bütün canlılar (Kemosentetik ler hariç) ihtiyaç duydukları organik besini ve oksijeni fotosentezden karşılarlar.
+ Yorum Gönder


fotosentez ürünleri,  Fotosentez ürünleri nelerdir,  fotosentez ürünü nedir,  fotosentezin son urunu,  fotosentez urunleri nelerdir,  fotosentez urunleri