+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Eşit kollu terazi ne işe yarar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Eşit kollu terazi ne işe yarar
  EŞİT KOLLU TERAZİ HAKKINDA BİLGİ

  Kütle ölçümünde eşit kollu terazi kullanılır. Bilinen en eski terazi Mısır’da M.Ö. 5000’lere ait bir mezarda bulunmuştur.

  Eşit Kollu Terazi

  Eşit kollu terazi.jpg
  Terazi dengede ise


  Sol taraftaki toplam kütleler=Sağ taraftaki toplam kütleler
  [ Binici (Sürgü) genellikle sağ tarafta , bulunur.Sol tarafta bulunmaz diye bir kural da yoktur , aynı anda her ikisinde de bulunabilirBinici kefeye en yakın iken kaç grama denk gelmişse binicinin her bölme aralığı veya duyarlılığını bulmak için bölme sayısına böleriz. ]
  Örnek1 :Eşit kollu bir terazinin sol kefesine M kütlesi sağ kefesine 19 gramlık kütle konuluyor.0,1 grama duyarlı sağ koldaki binici 7., bölmede olduğunda denge sağlandığına göre M kütlesi kaç gramdır

  Çözüm1:

  M=19 + 7 . 0,1 =19 + 0,7 = 19,07 gram
  Örnek2 :Bir eşit kolu terazinin sağ kefesine M kütlesi sol kefeye 17 gramlık bir kütle konuyor. 0,2 grama duyarlı sağ taraftaki binici 8., bölmede iken denge sağlanıyorsa M kütlesi kaç gramdır.

  Çözüm2:

  17 =M + 8 . 0,2 17 = M + 1,6 M=17- 1,6 = 15,4 gram

  Örnek3 :Bir eşit kolu terazinin sağ kolundaki binicinin üzerinde bulunduğu çubuk 10 eşit bölmeye ayrılıyor.Binici Sıfırıncı (0.) bölmede , iken terazi dengededir. Binici 10. bölmeye ***ürüldüğünde denge bozuluyor. Tekrar dengeyi sağlamak için sol kefeye 4 gramlık bir kütle bırakılıyor. Binicinin her bölmesi kaç grama denk gelir.

  Çözüm3:

  10 bölme 4 gram ise
  1 bölme X “ olur
  X=4 / 10 =0,4 gram
  Örnek4 : Bir eşit kolu terazide sağ kefeye kütlesi 30 gram olan cisim konuluyor. Sol kefeye de 44 gramlık kütle konuluyor. Sağ koldaki , binici 7. bölmeye getirilince denge sağlanıyor.Terazideki bölmeler kaç grama duyarlıdır.

  Çözüm4:

  44 =30 + 7 . X 44-30 = 7 . X 14 = 7 . X X=14 / 7 =2 gram.
  Örnek5:Eşit kolu terazi her iki şekilde, de dengede olup binici 1 grama duyarlı olduğuna göre Y cisminin kütlesini bulun.

  Çözüm5: X = 5 + 6 . 1 Y= X + 4 . 1
  X =5 + 6 =11 Y = X + 4 Y = 11 + 4 =15 gram

  AĞIRLIK VE KÜTLE ÖLÇÜMÜ

  Ağırlık, bir cisim üzerinde yerçekimi kuvvetinin bir ölçüsüdür. Ağırlığınız sizi yere doğru
  çeken kuvvettir. Kuvvetin birimi newton (N) dir. Ağırlık yaylı kantarla ölçülebilir.
  Kütle, bir cisimdeki madde miktarıdır. Kütle yerçekimine bağlı değildir. Kilogram (kg) kütle
  birimidir. Kilogram, gram (g) adı verilen 1000 eşit parçaya ayrılmıştır. Bir kağıt kıskacı yaklaşık
  1 gramdır. Bir mililitre su, oda sıcaklığında bir gram kütleye sahiptir.

  Kütle, bir terazi ile ölçülebilir. Kütlesi bilinmeyen bir cisim terazinin bir kefesine, bilinen kütleler ise diğer kefeye konulur. İki kefe dengeye gelince, bilinen kütleler cismin kütlesini vermişKütle, bir cisimdeki özdek niceliklerin ölçüsüdür. Aynı zamanda cismin hareket etmeye karşı gösterdiği direnç olarak da adlandırılabilir. Kütle her yerde aynı değere sahiptir.Kütlenin SI birim dizgesindeki birimi kilogramdır. Bu kg. olarak kısaltılır. Kullanılan diğer birimler gram, tondur. Eski SI birim sisteminde kuvvet ölçütü olarak pond (veyâ kilopond, kp) de kullanılırdı. Görelilik teorisine göre duran kütle m ile enerji E arasında E = mc² bağlantısı olduğundan enerji birimi olan elektronVolt (eV) da kütle için kullanılabilir. Özellikle kütle ve enerjinin birbirine dönüşebildiği parçacık fiziğinde eV sık kullanılmaktadır. (yaklaşık 1 eV=1.783 × 10-36 kg).

  Kütle Nasıl Ölçülür?

  1- KatılarTartı Yöntemi ile ölçülür.2- SıvılarBrüt - Dara = Net
  • Dara: Sıvının konulduğu kabın ağırlığı
  • Brüt: Sıvının ve daranın toplam ağırlığı
  • Net: Sadece sıvının ağırlığı 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  Eşit kollu terazi bir eşyayı tartmamıza yarar ama günümüzde elektronik tartılar olduğu için onlar pek tercih edilmez çünkü kesin bir sonuç vermediği için.
+ Yorum Gönder


eşit kollu terazi,  terazi ne işe yarar,  eşit kollu terazi ne işe yarar,  eşit kollu terazi nedir ne işe yarar,  eski terazi ne işe yarar,  terazi