+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Düşünce özgürlüğü Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Düşünce özgürlüğü Ne Demektir
  düşünce özgürlüğü ne demektir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Düşünce Özgürlüğü Hakkında Bilgi

  Düşünce özgürlüğünden söz edebilmek için, düşüncenin hiçbir korku ve kaygıya kapılmaksızın üretilebilmesi, toplatma, yasaklama, ceza tehdidi ve fiili engeller olmadan, hiçbir izne bağlı olmadan bireysel olarak ya da topluca ifade edilebilmesi, üretilen düşüncenin paylaşılması ve zenginleştirilmesine olanak sağlayacak özgür bir tartışma ortamı ve nihayet düşüncenin doğruluğu ve yanlışlığının saptanabilmesi için yaşama geçirilmesi fırsatının tanınması gerekir.

  İnsan haklarının ve demokratikleşmenin önündeki yasal ve fiili engellerin kaldırılması, insan haklarına saygının yaşama geçirilmesi, her şeyden önce güç kullanma tehditlerinden arınmış, demokratik bir tartışma ortamının ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün yaratılması ile olanaklıdır. Düşünceyi açıklama özgürlüğü, diğer özgürlüklerin "olmazsa olmaz" koşuludur. Düşünce özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü, basın ve iletişim özgürlüğü, siyasal parti, sendika, vakıf ve dernek kurma hakkı, ülke yönetimine katılma, seçme ve seçilme hakkı vb. hak ve özgürlüklerle iç içe olan temel özgürlüktür.
  Bu hakların ve özgürlüklerin kullanılabilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün varlığına ve korunup geliştirilmesine bağlıdır. İnsan haklarına dayalı, demokratik ve özgürlükçü, çoğulcu bir toplum oluşturma hedefinin ilk adımı, düşünceyi açıklama özgürlüğünün gerçekleştirilmesidir.

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Düşünce özgürlüğü demokrasi ve insan hakları ile ilgili tüm maddelerde yer almaktadır. Eğer bir insan korkusuzca ve kaygısızca düşündüğü şeyi ifade edebiliyorsa orada düşünce özgürlüğü vardır ancak bu hak tüm yasalar da bulunmasına rağmen kimsenin bu hakı kullanmasına izin verilmez genelde. Hiç bir ülke insanlarının düşüncesine değer vermez ve bu düşüncesini belirtenler genelde hep suçlu damgası yer her ne kadar bu bizim yasal hakkımız olsada
+ Yorum Gönder