+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Şiir Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şiir Ne Demektir
  şiir ne demektir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Şiir Ne Demektir Hakkında Bilgi

  Duygu, çağrışım ve izlenimlerin dizeler halinde dile getirildiği söz sanatıdır şiir.
  Hiçbir zaman kesin ve tam bir tanımına ulaşılamayan türlerden biridir ve çok genel olarak şiir, düzyazı dışında kalan bir anlatım biçimi olarak nitelendirilebilir. Ama şiiri düzyazıdan ayıran yegâne özelliği, dizeler halinde yazılması değildir. Diğer yazınsal türlerden farklı olarak şiirde çağrışım, imge, sezgi, duyular, duygular önemli bir yer tutar. Anlatım daha kapalı, söyleyiş daha müzikal ve etkili, duygular daha güçlü, algılar daha ön plandadır. Şiirde tanrısal bir yücelik, büyüleyici bir güzellik, çözülemez bir gizem, sözcükleri ve sesleri birbirinden ayrılamaz bir ezgi vardır.

  Şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünseldeneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır.

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Şiirler edebiyatın nazım biçimleridirler ve genelde birbirleri ile uyumlu ve seslerin uyumu ile söylenirler. Şiirler genelde sevgi duyduğumuz yada sevdiğimiz şeyler için yazılır ve dinleyenlere hoş vakitler geçirir.
+ Yorum Gönder