+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda şeyh Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  şeyh Ne Demektir
  şeyh ne demektir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Şeyh Ne Demektir Hakkında Bilgi


  ŞEYH NEDİR?
  Sözlükte "yaşlı, pîr, ihtiyâr, bey, önder, kabîle başkanı" anlamına gelen şeyh, tasavvufta, nefsinden fâni Hak'ta bâkî, velî, Allah dostu; isteklilere rehberlik etmek ve onları irşad etmek ehliyet ve liyâkatına sahip bulunan kâmil insan, rehber, delil, mürşid demektir.
  Gerçek şeyh, Allah'ı kullarına, kullarını da hem Allah'a hem de birbirlerine sevdirebilen kâmil insandır. Şeyh, mürîd ve müntesiplerini bir annenin çocuğunu eğitip yetiştirdiği gibi terbiye edip yetiştirir. (M.C.) Bir hadis terimi olarak şeyh, muhaddis ile eş anlamlıdır (A.G.)

+ Yorum Gönder