+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Fıtrat Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Fıtrat Ne Demektir

  Fıtrat hakkında kısa bilgi


  Fıtrat, İslam dininde bir kavram, özellikle tasavvufta önemli bir yer tutar.Bir şeyi başlangıcında yarmak, kazmak anlamına gelen ve “fatr” kökünden türemiş olan fıtrat kelimesi, “ilk yaratılış” manasına gelir. Yani, mutlak yokluğun yarılarak, içinden varlığın çıkmasıdır. Fıtrat, bu yarma sonucu ortaya çıkan ilk varlık halidir. İbn Manzur, Lisânü'l-Arab adlı eserinde “fıtrat”ı şöyle tanımlar: Yaratılış, yapı, karakter, tabiat, mizaç, Peygamberlerin sünneti, Kâlb-i selim, adetullahtır.Ayrıca hilkat, tabii eğilim, hazır olmak, huy, cibilliyet, içgüdü, istidât gibi manalara da gelir. Terim olarak fıtrat: "Allah Teâlâ'nın mahlûkatını kendisini bilip tanıyacak ve idrak edecek bir hal, bir kabiliyet üzere yaratmasıdır." Muhyiddin İbn Arabi ise “fıtrat” sözcüğüne "bir şey üzerine yaratılmak" mânâsı vermektedir. “Fıtrilik” fıtrat kelimesinden türetilmiştir ve fıtrata yani yaradılış maksadına uygun olan anlamına gelmektedir.
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  fırat bildiğimiz bir nehir aslıda ama onunda bir kelime anlamı var tabiki fıtrat kelime anlamı , ilk yaratılış denmektir , mutlak yokluğun yarılarak, içinden varlığın çıkması anlamına gelmektedir
+ Yorum Gönder