+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Wilson ilkeleri nedir kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Wilson ilkeleri nedir kısaca
  wilson ilkeleri nedir kısaca


  1: Sömürgelerdeki sorunlar, halkın ve sömürgeci devletlerin çıkarları eşit şekilde gözetilerek tam bir tarafsızlıkla çözülecek.Osmanlı Devleti’nin Türk olan kısımlardaki egemenliği sağlanacak, Türk olmayan milletlere kendi kendini yönetme hakkı (şelf determinasyon) tanınacak. Bu durum VVilson İlkelerinin Osmanlı Devleti’ni milliyet esasına göre parçalamayı hedeflediğini gösterir.

  2: Devletlerarası gizli antlaşmalara son verilecek.
  3: Galip devletler, yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak.
  4: Bütün devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına alacak bir Milletler Cemiyeti kurulacak.
  5: Ülkelerin silahsızlanmasını sağlayacak yeterli garantiler getirilecek.
  6: Ülkelerin karasuları dışında kalan denizlerde tam bir serbestlik hakim olacak.
  7: Ekonomik engellemeler mümkün olduğunca kaldırılacak.

  8: Boğazlar milletlerarası geçişe açık olacak ve milletlerarası kontrol altında tutulacak.
  9: Savaşı kaybeden İttifak Devletleri VViîson İlkelerini sürekli barışın sembolü olarak görmüş ve barış için ümitlenmişler*dir. İtilaf Devletleri ise kendi çıkarlarına ters düşen bu ilkeleri, Amerika’nın desteğini kaybetmemek için kabullenmiş gibi görünmüşlerdir. Galipler yenilen devletlerden tamirat ve onarım adı altında savaş tazminatı almış, manda yönetimi altında sömürgecilik faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  amerikanın başkanının yani wilsonun 1918 yılında kongrede yaptığı konuşmada konu edilen ilkelerdeir On Dört Madde ya da On Dört Nokta olarak da bilinir
+ Yorum Gönder