+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Roman nedir kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Roman nedir kısaca
  roman nedir kısaca

  Roman, bir kişi ya da bir grup insanın başından geçenleri, onların iç ve dış yaşantılarını belli bir kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen uzun kurgusal anlatı. Hikayeye kıyasla daha uzun ve olaydan ziyade kişi merkezli bir yazı türüdür.

  Japon edebiyatının başyapıtlarından Genji'nin Hikâyesi dünyanın ilk romanı kabul edilir.

  Roman, Olmuş ya da olabilir nitelikteki olayları ve konuları ele alan edebî türlere denir.

  Roman” kelimesi, Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan halk kitlelerinin konuştuğu halk Lâtincesine verilen addır. Sonraları herkesin anlayabilmesi için bu dille yazılan destan ve hikâyelere “roman” adı verilmiştir. Kelimenin aslı buradan gelir. (H. F. GÖZLER, Örnekleriyle Türkçe ve Edebiyat Bilgileri, s. 303)

  Roman büyük oranda düzyazıyla yazılır ancak nazım da içerebilir
  Roman tarihe en bağlı edebiyat türüdür. Toplumsal, politik olaylar gelişmelerle de yakın ilişkidedir.
  Roman, felsefe ve sanattan boş inançları kovmak ve bunların yerine akıl ve gerçeği geçirmek isteyen bir kültürel dönüşümün ürünüdür. Bu nedenle toplumların gelişimine, yani tarihe kopmaz biçimde bağlıdır. İnsanı, öncelikle toplumsal ve tarihsel bir varlık olarak konu alan ilk sanat türüdür.

  Romanlardaki olaylar, bir plâna uygun olarak anlatılır. Bu plân şöyledir:
  Giriş (Serim): Roman olayının başı, burada verilir.
  Gelişme (Düğüm): Roman olayının gelişip, açıldığı bölümdür.
  Sonuç (Çözüm): Romandaki olayın açıklığa kavuştuğu, düğümün çözüldüğü bölümdür. 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  roman aynı zamanda çingene diye tabir edilen vatandaşlarada denilmektedir Hikayeye kıyasla daha uzun ve olaydan ziyade kişi merkezli bir yazı türüdür.
+ Yorum Gönder