+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Türkü nedir kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Türkü nedir kısaca
  türkü nedir kısaca


  Türkü, hece ölçüsüyle yazılmış, sözleri ezgi eşliğinde söylenen Türk halk şiiridir. Kelime anlamı, Türki yani Türk'e ait olan manasındadır türkü..

  Türk halk edebiyatı nazım şekli ve türüdür. Ezgisi yönüyle diğer halk şiiri türlerinden ayrılır. Türküler genellikle anonimdir. İsimleri bilinen saz şairlerinin söyledikleri de giderek halka mal olmuş ve bunlar da anonimleşme eğilimine girmiştir. 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  türkü demek kelime anlamı olarak türke ati demek halk şiirlerinin sazlı olarak ve sesli olarak söylenen şekline denilmektedir
+ Yorum Gönder


türku nedir kisaca