+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Coğrafya nedir kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Betul
  Devamlı Üye

  Coğrafya nedir kısaca

  Coğrafya nedir hakkında bilgi


  Yeryüzüne bağlı olayları her türlü teferruat ve çeşitleriyle inceleyen ilim dalı. Kelimenin aslı Yunancadır. Yunanca yer manasına gelen geo ve tasvir manasına gelen grophein kelimelerinin birleşmesiyle türetilmiş bir kelimedir. islam ilim dünyasına 10. asır ortalarında, Osmanlılara ise 16. asırda girmiş bulunan bu kelime yerine eski İslam kaynaklarında "Suretül Arz" (Yeryüzü) "İlmul-Mesalik ve’l Memalik" (Yollar ve Ülkeler İlmi)"İlmul Berid" (Posta İlmi)ve "İlmül Coğrafya" (Coğrafya İlmi) isimleri kullanılmıştır 2. Meryem
  Bayan Üye

  coğrafya bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen fiziksel, ekonomik, biyolojik, insansal ve siyasal gerçekliklerin tümüne denilmektedir
+ Yorum Gönder