+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Caminin sosyal barışı sağlamadaki önemi nedir kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Betul
  Devamlı Üye

  Caminin sosyal barışı sağlamadaki önemi nedir kısaca
  Caminin sosyal barışı sağlamadaki önemi nedir kısaca bilgi


  İslâm birleştirici, bütünleştirici ve toplumsal dayanışmayı sağlayıcı bir dindir. Toplumların dayanışma içinde bulunmaları; birlik ve beraberliklerini sağlayabilmeleri, güçlü olabilmeleri ve dışarıdan gelecek, yıkıcı tehlikelere karşı kendilerini koruyabilmeleri açısından oldukça önem arzeder.
  Parçaları bir araya toplayan, bir şeyin bir kısmını diğer kısmına katan, uzlaştıran ve barıştıran anlamlarına gelen cami (1) toplumda ortak bir şuurun oluşmasına önemli katkılar sağlayan bir müessesedir. Cami, toplumun her kesiminden insanın herhangi bir ayırıma gitmeden bir araya geldikleri, kaynaştıkları, aynı heyecanları yaşadıkları, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının doruk noktasına ulaştığı kutsal bir mekandır. Bu yüzden İslâm'da cami özel bir konuma sahiptir. Hz. Peygamber'den günümüze kadar bu yönünü hep muhafaza etmiştir.
  Camilerin etkinliğinden söz ederken, buralarda görev yapan din görevlilerini gözardı edemeyiz. Zira bu mekanların toplumsal dayanışmayı sağlamaları yönünde kendilerinden beklenen işlevleri en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri, ancak bilgili, kültürlü ve özverili din görevlilerinin özel çabalarıyla mümkün olabilecektir. İşte biz bu çalışmamızda camilerin birleştirici ve bütünleştirici yönüne değinirken, bu konuda cami din görevlilerini ne gibi sorumlulukların beklediği hususuna da açıklık kazandırmayı amaçlamaktayız. Ancak, önce camilerin kuruluşundan beri üstlendikleri fonksiyonlardan söz ettikten sonra, günümüzdeki işlevlerine değineceğiz. 2. Meryem
  Bayan Üye

  camiler toplu ibadet edilen yerler olduğu için sosyal dayanışmanın en iyi ve en çok yaşandığı alanlardır bu anlamda sosyal barış camilerdeki yönlendirme ile sağlanabilir
+ Yorum Gönder