+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Zerdüşt Kime Denir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Zerdüşt Kime Denir
  Zerdüşt Kime Denir


  Zerdüşt inancı, dünyanın dört evreden oluştuğuna inanır. Birinci dönemde iyilik ve kötülük ortaya çıkar. İkinci evrede dünya karanlığa, felakete ve kötülüklere gömülür.

  Zerdüştilik Mecusilik ya da yerel dilde Mazdayasna dünyanın en eski tektanrıcı dinlerinden biridir. Yaklaşık 3500 yıl önce Zerdüşt tarafından İran;da kurulmuştur. M.Ö. 600 ve MS 650 yılları arası Pers İmparatorluğu;nun resmi dini olmuştur.İranlıların müslümanlıktan önceki dini olarak bilinir. Günümüzde Zerdüştçülüğe dünya çapında inananların sayısının 250000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

  Zerdüştçülük tek tanrı olan Ahura Mazda inanışını öğretir. Zerdüştçülüğün en önemli özelliği en eski tek tanrılı din olarak kabul edilmesidir. Fakat daha sonraları dualist bir din olmuş dualizmin en tanınmış örneklerinden birini oluşturmuştur. Bu dinde müminlerin beden öldükten sonra dirilip Ahura Mazda;nın huzuruna çıkacağına ve orada sorgulanacaklarına inanılır. 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  eski dinlerden biridir Bu dine inananlar beden öldükten sonra dirilip Ahura Mazda'nın huzuruna çıkacağına ve orada sorgulanacaklarına inanmaktadırlar
+ Yorum Gönder