+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Insan hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Insan hakları
  İNSAN HAKLARI

  Bireylerin yalnızca insan olmakla kazandıkları haklardır.

  İnsan olmak yeterlidir, başka gerekçe aranamaz.

  Bunlar doğal, vazgeçilmez/devredilemez haklardır.  Temel insan hakları nelerdir?

  Yaşama hakkı

  Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı

  Adil olarak yargılanma hakkı

  Düşünce ve vicdan özgürlüğü hakkı

  İfade özgürlüğü hakkı

  Eğitim hakkı

  Özel yaşama ve aileye saygı hakkı  İnsan haklarının temel ilkesi:

  İnsanlar yapı bakımından aynı ve eşittir.

  Kişiler siyasal iktidar karşısında cins,ırk, yaş, düşünce farkı gözetilmeksizin eşittirler.  İnsan hakları

  Değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklardır.

  Hukukun temelinde yer alan kurucu ilkelerdir.  Hak nedir?

  Tartışılmaz olan ve herkes tarafından kabul edilmesi gereken şeye hak denir.

  Her hak, kendine saygı gösterilmesini de zorunlu kılar.

  Bu ise, ahlaki sorumluluk ve hukuksal yaptırımlar yoluyla sağlanır.  İnsan hakları , insanlığın mücadelelerinin bir ürünüdür.

  Tarihsel bir süreç içinde insan hakları bugünkü duruma gelebilmiştir.

  İnsan haklarının gelişiminde üç evreden söz edebiliriz.
 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  Haklar ve ödevler

  İnsan hakları bireye ödevler yükler.

  Bir çocuğun eğitim hakkı ailesine ve devlete, işçilerin çalışma hakkı işverene yükümlülükler getirir.

  Devletin ve temsilcilerinin görevi bu hakları koruyup geliştirmektir.

  İnsan devletten daha önemli ve değerlidir.

  Yalnızca insanın hakları vardır.  İnsan en yüce değerdir.

  İnsanların ırkı, dili, inancı, cinsiyeti veya kişilik özellikleri farklı olabilir.

  Ama insan hakları açısından; insanlar arasındaki farklılıklar ne olursa olsun,ahlaki değer bakımından eşitlik söz konusudur.  İnsanın değerini korumak

  İnsan hakları, insanın değerini korumayı amaçlayan ahlaki gerekliliklerdir.

  İnsanlara eşitçe davranmak, ırk ayrımı yapmamak gerekir.

  İşkence ve kötü muamele yapılmamalıdır.

  Cinsiyet vb ayrımlar yapılmamalıdır.

 3. HAYAT
  Devamlı Üye
  Düşünce ve uygulamadaki farklılık

  Günümüzde herkes insanların onur ve değer bakımından eşit olduğunu resmen onaylar.

  Ama dünyanın her yanında insan haklarının ihlal edilmesi söz konusudur.

  Düşünce ve uygulama arasındaki uçurum bugün önemli bir sorundur.  Başlıca Bildirgeler

  1789 Fransız Yurttaş ve insan hakları Bildirgesi

  1948 BM İnsan hakları evrensel bildirgesi

  Avrupa İnsan hakları sözleşmesi  Bildirgelerin bildirdiği haklar

  Bildirgelerde yer alan haklar nelerdir?

  Bu haklar Anayasamızda da yer almaktadır.

  İnsan hakları günümüzde artık yalnızca ulusal hukuk değil, uluslar arası kurum ve sözleşmelerle de güvence altındadır.  Tüm insanlar

  Özgür; onur ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdanla donatılmış olup birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.(İHEB, 1. Md)  Yaşama hakkı

  Herkesin yaşama ve kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.(3. Md)

  Yaşama hakkı en temel haktır.

  Diğer bütün hakların kullanımı ve varlığı bu hakka bağlıdır.

 4. Mesport
  Moderators
  İnsan hakları nelerdir
  “İnsan Hakları”; İnsanın insan olarak doğmakla elde ettiği haklara insan hakları denir. Yani insanlara doğuştan verilen, verilmesi gereken haklardır. Temel insan haklarından bazıları şunlardır.

  a. Yaşama Hakkı
  b. Sağlık Hakkı
  c. Eğitim Hakkı
  d. Mülk Edinme Hakkı
  e. Seyahat Hakkı
  f. Haberleşme Hakkı
  g. Kanun Önünde Kendini Savunma Hakkı
  h. Hak Arama Hakkı
  i. Seçme ve Seçilme Hakkı
  j. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
  k. Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak Yararlanma Hakkı…

  İnsan Hakları,insanların geliştirmiş oldukları en mükemmel yönetim biçimi olan Demokratik devlet yapılarında uygulanan evrensel bir değerdir. İnsan Hakları, insanları insan gibi yaşatmayı amaç edinir.

  İnsan Hakları, İkinci Dünya Savaşı sonrası tamamen kabul edilmiş ve kurumlaşmış bir kurallar bütünüdür. İnsan Hakları,”BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ”’nin kabul edilmesiyle evrensel ve çağdaş bir değer olarak yerini almıştır. Daha sonra kabul edilen “AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ” ile de çağdaş, demokratik ve modern devletlerin olmazsa olmaz kuralları ve ilkeleri arasına girmiştir.

  Bir devletin insan haklarını benimseyip benimsemediği, o devletin gelişmişlik düzeyini de belirler. Bir devletin demokratik, çağdaş ve modern bir devlet olabilmesi için insan haklarını anayasal ve yasal bir hak olarak vatandaşlarına tanımış olması ve insan hakları ihlallerinin suç olarak kabul edilip cezalandırılmasını öngören yasal yaptırımları getirmiş olması gerekir.

  Türkiye Cumhuriyeti Devleti; İnsan Haklarına Saygılı bir devlettir. İnsan Hakları, T.C anayasası’nını 12-74 üncü maddeleri arasında “TEMEL HAKLAR VE HÜRRİYETLER” ana başlığı altında vatandaşlarımıza anayasal bir hak olarak tanınmıştır. Demokratik devletlerde hiçbir düzenleme ve uygulama anayasaya aykırı olamayacağına göre tüm hukuk sistemimiz de İnsan Hakları çerçevesinde düzenlenmiştir.


 5. Buğlem
  Devamlı Üye
  İnsan hakları bizim en üst değerlerimiz ve sahip olmamız gereken en önemli değerlerimizdir, çünkü insanların hakları olmasaydı ne eğitim görebilir, ne sağlık kontrolleri olur ne de hiç bir değerimiz olurdu. Çünkü insanlar haklarıyla varolurlar. Haklar olmasaydı insanın hiç bir değeri olmazdı.

+ Yorum Gönder